/, Tiedotteet/Yksimielisyys harmaan talouden torjumiseksi taksialalta

Tiedote 27.2.2020

Liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistio

Yksimielisyys harmaan talouden torjumiseksi taksialalta

Liikenne- ja viestintäministeriön Taksialan toimivuus -arviomuistiosta lausuntonsa antaneet kymmenet eri tahot ovat hyvin yksimielisiä siitä, että taksialan harmaasta taloudesta ja epäreilusta kilpailusta on päästävä eroon.

– Taksialalle lainmuutoksen myötä levinneeseen harmaaseen talouteen tullaan nyt varmasti puuttumaan lainsäädännöllisin keinoin, toteaa Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen ilahtuneena.

Verohallinto esitti arviomuistion pohjaksi tekemässään selvityksessä, mitä tietoja he tarvitsevat taksiyrittäjiltä verotuksen ja muiden yhteiskunnan velvoitteiden varmistamiseksi. Käytännössä kaikki lausunnonantajat, niin vammaisjärjestöt, viranomaiset, alan toimijat, tutkijat kuin erilaiset elinkeinoelämän järjestöt kannattivat tietojen luotettavaa keräämistä, viranomaisille toimittamista ja oikeellisuuden varmistamista.

– Olemme esittäneet niin Verohallinnolle, liikenne- ja viestintäministeriölle kuin muillekin viranomaisille mallia, joka mahdollistaisi taksamittari- ja sovelluspohjaisten sekä alustatalouden uusien mallien mukaisten järjestelmien käyttämisen tietojen keräämisessä. Vastaavanlainen malli on käytössä Ruotsissa, mutta olemme kehittäneet sitä edelleen. Esittämämme malli mahdollistaisi reaaliaikaisten tietojen välittämisen eri viranomaisten käyttöön, toimitusjohtaja Koskinen kertoo.

Tällä hetkellä käytössä olevat taksamittaripohjaiset ja kehittyneet sovelluspohjaiset mallit keräävät lausuntojen perusteella jo nykyisellään kutakuinkin kaikki Verohallinnon kaipaamat tiedot. Näin ollen mitään erityisiä investointeja ei tarvittaisi, ja uudet alalle tulevat erilaiset innovaatiotkin olisivat mahdollisia.

– Taksiliiton esittämä malli on täysin teknologianeutraali. Se ei perustu mihinkään laitteeseen, järjestelmään tai sovellukseen. Myös ministeri on antanut mallista ensimmäiset myönteiset kommentit, Timo Koskinen huomauttaa.

Muut toimenpiteet harmaan talouden ehkäisemiseksi

Useat viranomaistahot ja muut toimijat totesivat lausunnoissaan, että yritykset on syytä rekisteröidä ennen liikenneluvan hakemista. Y-tunnus helpottaa valvontaa ja lisää harmaan talouden ehkäisemisen mahdollisuuksia merkittävästi.

– Tätä yksinkertaista ja kilpailullista tasapuolisuutta varmistavaa seikkaa ei nyt saa lainsäädännön kehittämisessä unohtaa, Koskinen painottaa.

Taksin ulkoista tunnistamista kannatettiin myös varsin laajasti. Värillinen rekisterikilpi tunnisteena sai kannatusta niin valvontaa hoitavalta poliisilta kuin monilta muiltakin viranomaisilta. Taksivaloakin pidettiin hyvänä vaihtoehtona. Erityisesti asiakkaat korostivat taksin tunnistamista myös turvallisuustekijänä.

Yritystoiminnan aloitus ei onnistu ilman kustannuksia

Arviomuistiossa todettiin monessa kohtaa, että erilaiset yritystoimintaan liittyvät vaatimukset lisäävät alalle tulon esteitä.

– Sisäministeriön poliisiosasto kiteytti asian lausunnossaan mielestämme varsin mainiosti toteamalla, että yritystoimintaan ja sen aloittamiseen liittyy aina kustannuksia. On varsin perusteltua, että yksittäisten ihmisten kuljettamiseen liittyvällä toimialalla on erilaisia vaatimuksia ja velvoitteita. Ei taksiyrittäjyys ole, eikä sen pidä olla, mahdollista kenelle tahansa. Yrittämiseen sitoutuminen, osaaminen ja ammattitaito luo pohjan toimivalle ja kuluttajan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla kohtuullisin kustannuksin palvelevalle taksiliikenteelle, toimitusjohtaja Koskinen perustelee.

Yhdet markkinat – yhdet pelisäännöt

Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet edetä kohden parempaa taksimaailmaa kehittämällä lainsäädäntöämme liikenne- ja viestintäministeriön saamien lausuntojen pohjalta kaikkia alan toimijoita oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kohtelemalla!

Lisätietoja

kehitysjohtaja Jouni Mutanen, p. 040 860 7669
toimitusjohtaja Timo Koskinen, p. 040 570 9070
puheenjohtaja Kai Andersson, p. 0400 400 348

——————————–

Mistä on kyse?

Taksiliiton keräämien tietojen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö sai taksisääntelyä koskevaan arviomuistioonsa noin 90 lausuntoa eri tahoilta. Lausunnonantajista puolet olivat taksialan ulkopuolisia toimijoita, kuten virastoja, kuntia, kaupunkeja, vammaisjärjestöjä, tutkijoita ja erilaisia järjestöjä, kuten muun muassa Kauppakamari, Suomen Yrittäjät ja Kuluttajaliitto. Toinen puoli oli taksialan erilaisia toimijoita, niin uusia juuri alalle tulleita toimijoita kuin pidempäänkin alalla toimineita tahoja. Myös erilaiset sovelluspalvelu- ja alustatalouden toimijat olivat lausuneet aktiivisesti.

2020-02-27T11:06:17+02:0027.2.2020|Ajankohtaista, Tiedotteet|