//Vuosi taksiuudistuksen jälkeen: Taksien piilokysyntä on jäänyt piiloon

Vuosi taksiuudistuksen jälkeen

Taksien piilokysyntä on jäänyt piiloon

Uutta liikennepalvelulakia valmistelleet ministeri ja virkamiehet luottivat vahvasti siihen, että taksipalvelujen käyttö lisääntyy ns. piilokysynnän myötä. Vuosi uudistuksen jälkeen kuluttajien halu käyttää taksia on päinvastoin vähentynyt luottamuksen heikennyttyä sekavaksi koetun lainuudistuksen myötä.

Kuluttajille taksi- ja liikkumispalveluissa on tärkeää hinnan lisäksi helppo saatavuus, turvallisuus, täsmällisyys ja asiakaspalvelun laatu. Naiset miettivät puolestaan hinnan lisäksi ennen kaikkea myös turvallisuutta ja asiakaspalvelun laatua.

Vuosi lainuudistuksen jälkeen asiakkaiden luottamus taksipalveluihin on valitettavasti heikentynyt.

– Lainvalmistelijoiden lupaamaa piilokysyntää ei markkinoilla ole näkynyt, vaikka tarjonta on lisääntynyt erityisesti pääkaupunkiseudulla ja isommissa kaupungeissa, huomauttaa Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Kuluttajien taksin käyttö ei lisääntynyt odotetusti

Value Clinic teki keväällä kyselytutkimuksen, jolla kartoitettiin asiakkaiden suhtautumista taksialan vapautumiseen noin 9 kuukautta lainmuutoksen jälkeen. Vastaava tutkimus tehtiin myös heti lainmuutoksen jälkeen kesällä 2018.

Tuloksia vertailtaessa nähdään, että kuluttajien suhtautuminen taksialan vapauttamiseen on muuttunut selvästi negatiivisemmaksi. Uudistuksen alkumetreillä erittäin tai jossain määrin myönteisesti vapauttamiseen suhtautuneita oli 24 % vastanneista. Nyt vastaava luku oli enää 12 %. Samaan aikaa kielteisesti nykyiseen järjestelmään suhtautuvien osuus on kasvanut 36:sta 53 %:iin.

– Suhtautuminen näkyy luonnollisesti suoraan taksin käytössä. Vielä vuoden 2018 kyselyssä taksikäyttöään arvioi lisäävänsä 9 % ja vähentävänsä 12 % vastaajista. Nyt taksinkäyttöä kertoo todellisuudessa lisänneensä vain 3 % ja toisaalta vähentäneensä 22 % vastaajista, Timo Koskinen pahoittelee uudistuksen vaikutusta taksin käyttöön.

Viikoittain eli paljon taksia käyttävät sekä alle 35-vuotiaat arvioivat vuonna 2018 heti lainmuutoksen jälkeen lisäävänsä selvästi taksin käyttöä alan vapautumisen myötä.

– Näin ei tutkimuksen mukaan kuitenkaan ole käynyt. Kummankaan ryhmän taksin käyttö ei ole merkittävästi lisääntynyt, Timo Koskinen toteaa.

Lisätietoja    

toimitusjohtaja Timo Koskinen p. 040 5709 070

 

2021-11-22T13:57:59+02:001.7.2019|Tiedotteet|