fbpx
//Verohallinto valvoo taksiyrittäjiä tehostetusti

Verohallinto tekee verotarkastuksen lähes 400 taksiyritykseen tänä vuonna. Lisäksi vuoden aikana kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten taksialan yritykset hoitavat pakolliset työnantajavelvoitteet. Tehostetun valvonnan tavoitteena on, että taksiyrittäjät ottaisivat entistä paremmin selvää verovastuistaan ja osaisivat toimivat oikein.

Taksiluvan saanti helpottui vuonna 2018, kun uusi taksilaki tuli voimaan. Uudistuksen seurauksena alalle tuli paljon uusia yrittäjiä ja verovalvonta muuttui aiempaa haasteellisemmaksi.

– Uudet taksiyrittäjät eivät välttämättä tiedä, mitä lakisääteisiä velvollisuuksia taksitoiminnan pyörittämiseen liittyy, eivätkä siksi osaa toimia oikein. Taksiala on myös itse toivonut, että kitkisimme harmaata taloutta alalta, ylitarkastaja Jarmo Lahdenperä Verohallinnosta perustelee tehovalvontaa.

Esimerkkejä esiin nousseista ongelmista taksitoiminnassa ovat, ettei yrittäjällä ole taksilupaa, auton asiakirjat eivät ole kunnossa ja asiakas ei pysty seuraamaan matkan hintaa.

Verohallinnon tiedote 18.2.2021

Taksiliitto: Taksialan verovalvonta tervehdyttää alan kilpailua

Suomen Taksiliitto on erittäin tyytyväinen, että liiton liikennepalvelulain voimaan tulon jälkeen aktiivisesti esillä pitämä huoli taksimarkkinoiden epäterveestä kilpailusta on nyt kuultu.
– Verohallinnon käynnistämä taksiyrittäjien tehostettu verotarkastus parantaa rehellisten ja velvoitteensa hoitavien taksiyrittäjien mahdollisuuksia toimia kilpailluilla markkinoilla, toimitusjohtaja Timo Koskinen toteaa ilahtuneena.

Lue koko liiton tiedote

2021-11-22T13:55:44+03:0018.2.2021|Uutiset|