//Vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Suomi on sitoutunut EU‐lainsäädännön mukaisiin päästövähennystavoitteisiin. Yhtenä keinona tavoitteen saavuttamiseksi on luotu hankintatukijärjestelmä vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintaan. Hankintatuella kannustetaan kansalaisia siirtymään ajoneuvoihin, joiden myötä liikenteen kasvihuonepäästöt vähenevät.

Hankintatukea voidaan myöntää täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaan, sähkökäyttöisen kuorma‐ auton tai sähkökäyttöisen perävaunun taikka kaasukäyttöisen kuorma‐auton hankintaan sekä sähkö‐ tai kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan. Paketti‐ ja kuorma‐autojen osalta hankintatukea voidaan myöntää myös oikeushenkilöille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille jopa useampaan ajoneuvoon vuosittain.

Taksiyrittäjät eivät voi saada hankintatukea lain 2 luvun 3.1 §:n soveltamisalarajauksen johdosta, minkä vuoksi lainsäädäntö kohtelee taksiyrittäjiä eriarvoisesti, mutta ratkaisua voidaan pitää myös epäonnistuneena ilmastotavoitteet huomioiden. Taksiautolla ajetaan vuosittain merkittävästi suurempia ajosuoritteita kuin yksityiskäyttöisellä henkilöautolla. Näin ollen saavutettu kasvihuonepäästöjen alenema olisi taksiautoille suunnatulla hankintatuella merkittävästi yksityisajoneuvoja suurempi. Lisäksi taksiautot ovat keskimääräistä suurempia henkilöautoja, jolloin niiden osalta myös keskimääräiset kasvihuonepäästöt ovat jonkin verran suurempia kuin yksityiskäyttöisillä henkilöautoilla, vaikka taksit ovatkin keskimääräisiä henkilöautoja uudempia.

Esitämme, että nyt esillä olevan lainmuutoksen yhteydessä poistetaan lain 2 luvun 3 §:n 1 momentin virke: ”Tukea ei kuitenkaan voida myöntää elinkeinoharjoittamista varten yksityiselle elinkeinonharjoittajalle rekisteröitävän ajoneuvon hankintaan.” Lisäksi esitämme, että lain 2 luvun 3 §:n 1 momentin hintarajaa 50.000 euroa korotetaan 70.000 euroon.

Lausunto 5.8.2022, VN/18327/2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

VN/18327/2022

2022-09-12T14:53:55+03:005.8.2022|Lausunnot|