//Vahva ja välittävä taksiala

Blogi

Vahva ja välittävä taksiala

Taksiliitto toteutti mittavan vaikuttamistyön ennen eduskuntavaaleja ja nyt tämä näkyy erinomaisesti hallitusohjelmakirjauksissa.

Tieinfra, liikenteen verotuksen arviointi, vammaisten kuljetuspalvelut ja valinnanvapaus, in-house-yhtiöt, hankintaosaaminen ja monet muut kohdat koskettavat taksialaa vahvasti.

Oleellisinta on kuitenkin kirjaus: ”Vahvistetaan kuluttajien luottamusta taksiliikenteeseen. Toteutetaan lainsäädäntöhanke, jolla edistetään taksien saatavuutta, huomioidaan eri asiakasryhmät koko maassa, tehostetaan valvontaa ja kitketään harmaata taloutta.” Hienoa, että laajalla yhteistyöllä saimme tämän kirjauksen hallitusohjelmaan, ilman Taksiliiton työtä kirjausta ei olisi.

Hallitusohjelmakirjaus on kuitenkin vasta hyvä alku. Työn tulee jatkua saumattomasti eteenpäin niin liikenne- ja viestintäministerin kuin virkakunnan kanssa. Kanssakäyminen kansanedustajien kanssa on edelleen tärkeää, ja tätä työtä me Taksiliitossa jatkamme niin luottamushenkilöiden kuin henkilökunnan toimesta. Puheenjohtajamme on ottanut erittäin aktiivisen roolin tässä työssä. Toivottavasti jäsenyrittäjämme eri puolilla jaksavat jatkaa pitkäjänteistä vaikuttamistyötä omalta osaltaan. Merkittävää on myös hyvän taksipalvelun tuottaminen jokaisessa asiakaskohtaamisessa.

Odotamme, että kirjauksen myötä saamme lisätyksi sekä yrittäjien että taksikuljettajien osaamisvaatimuksia. Pakollinen kuljettajakoulutus on palautettava ja muun muassa yrittäjäkurssin koe on saatava viranomaisvastuulle. Hyvämaineisuuden vaatimuksia on kiristettävä, emme kaipaa alalle rikollisia. Valvontaa on tehostettava ja helpotettava. Liikenneluvalla ja autolla on oltava yhteys, taksin on oltava selkeästi tunnistettavissa, rekisteröinti ja vakuuttaminen on oltava yksiselitteinen. Taksitoimintaa on valvottava ja siihen tulee olla tekijät. Myytäviä mansikoita käy elintarvikealan viranomaiset tutkimassa, pelkästään Helsingissä on 40 elintarviketarkastajaa. Aluehallintovirastoissa on merkittävä määrä alkoholitarkastajia. Vähättelemättä yhtään edellä mainittujen merkitystä, herää kysymys, miksi meillä ei ole ainuttakaan taksialan tarkastustoimintaan erikoistunutta viranhaltijaa, joka voisi kiertää kentällä katsomassa todellisuutta.

Myös taksamittariin ja kerättäviin tietoihin sekä niiden oikeellisuuteen sekä valvontakäyttöön tarvitaan täsmennyksiä. Samoin ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan väliset poikkeamat pitää pystyä estämään. Kuluttajan asema on varmistettava, jotta alan luottamus saadaan palautettua.

Saatavuuden varmistaminen ei ehkä niinkään ole lainsäädännöllinen kysymys. Kun haluttiin siirtyä markkinaehtoiseen taksiliikenteeseen, niin markkinaehtoisuuden pelisäännöt on silloin syytä hyväksyä. Pori Jazzien tai Savonlinnan Oopperajuhlien aikana hotellien hinnat pomppaavat kattoon, ja tämä ymmärretään, mutta suurten tapahtumien aikana taksipalveluiden hinnoista nousee suuri haloo. Markkinaehtoisessa liiketoiminnassa kysyntä ja tarjonta kohtaavat markkinamekanismein, ei lainsäädännön keinoin.

Kun hallitusohjelman julkaisusta on vasta muutama kuukausi, konkreettiset toimet ovat vielä avoimena. Jokainen jäsenyrittäjämme voi olla varma, että Taksiliiton luottamushenkilöt ja toimisto tekevät kaikkensa, jotta hyvät kirjaukset konkretisoituvat taksialaa edistäviksi teoiksi.

Timo Koskinen
toimitusjohtaja


Tule mukaan vaikuttamaan!

Taksiyrittäjä – tule mukaan vaikuttamaan, liity Taksiliittoon. Samalla saat yrityksellesi arvokkaat jäsenedut.

Tietoa jäsenyydestä

Tutustu 

Liity jäseneksi

 Tapahtumakalenteri

Tutustu Taksiliittoon

Ajankohtaista 

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA

2023-09-14T15:00:33+03:00