//Uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Suomen Taksiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Taksiliikenteenharjoittajat ovat autoveron, ajoneuvoveron perusveron ja käyttövoimaveron osalta ammattiliikenteen voimakkaimmin verotettu toimija. Taksiyrittäjät on myös suljettu pois sekä romutuspalkkion (kierrätyspalkkio) että sähköautojen hankintatuen ulkopuolelle. Koronan aiheuttaman taloudellisen ahdingon myötä taksiyrittäjien kyky investoida sähköautoihin on erittäin heikko. Useimmat taksiyrittäjät joutuvat pidentämään autojensa vaihtoväliä merkittävästi huonon taloudellisen tilanteen vuoksi. Erityisesti isojen taksiautojen, joilla hoidetaan esteettömyyttä edellyttävien matkustajien kuljettaminen, osalta sähköautot eivät vielä ole kovinkaan usealle yrittäjälle tosiasiallinen vaihtoehto. Pidämme erittäin myönteisenä kevään 2022 päätöstä alentaa jakeluvelvoitetta ja näin keventää polttoaineiden hinnankorotuspainetta merkittävästi. Kannatamme ehdottomasti tämän jakeluvelvoitteen alentamisen jatkamista vuodelle 2023, kuten esitysluonnoksessa todetaan.

Jakeluvelvoitteen alentaminen on selkeästi vaikuttanut polttoaineiden hintoihin. Näin ollen esityksessä oleva vuodelle 2024 esitetty jakeluvelvoitteen merkittävä korottaminen todennäköisesti vaikuttaisi useiden kymmenien senttien hinnankorotukseen polttoaineiden litrahinnoissa. Taksitoimialan talous ei tämän kaltaista hinnankorotusta tulisi kestämään. Taksipalveluiden saatavuus heikkenisi todennäköisesti varsin voimakkaasti erityisesti niillä alueilla sekä niinä ajankohtina, joilla kysyntä on vähäisempää. Tällä olisi omalta osaltaan vaikutusta myös muuhun julkiseen liikenteeseen, kun joukkoliikenteen terminaaleihin ja asemille sekä pysäkeille pääseminen vaikeutuisi. Heijastusvaikutukset olisivat näin ollen merkittäviä ja laaja‐ alaisia koko julkiseen liikenteeseen sekä kansalaisten liikkumismahdollisuuksiin.

Joukkoliikenteen linja‐autovuoroista suurin osa kustannettaan osittain merkittävältä osaltaan julkisilla varoilla joko ostoliikenteenä tai lipunhintojen subventiolla. Jopa raideliikenteen osalta julkinen rahoitus on merkittävää. Julkisuudessa raideliikennemarkkinoille tuloa suunnitteleva uusi yrityskin toteaa, että raideliikenne ei ole mahdollista ilman julkista tukea. Mielestämme on täysin kohtuutonta, että jo valmiiksi kustannusongelmissa oleva voimakkaasti verotettu taksitoimiala, joka liikennöi käytännössä lähes poikkeuksetta täysin vailla julkista tukea, joutuisi vuodesta 2024 alkaen kantamaan esityksen mukaisen jakeluvelvoitteen tuomat polttoaineiden hintojen aiheuttamat lisäkustannukset. Samalla on hyvä muistaa, että merkittävä osa taksiliikenteestä on yhteiskunnan ostamaa kuljetuspalvelua, jolloin kustannusten nousu näin ollen osaltaan kohdentuisi mm. kuntatalouteen.

Suomen Taksiliiton kanta on, että tässä vaiheessa ei vielä tarpeellisena tehdä muutoksia jakeluvelvoitevaatimuksen osalta vuodesta 2024 alkaen. Näiden osalta mahdolliset muutokset voidaan tehdä myöhemmin, kun tulevaisuuden näkymät talouden muiden tekijöiden osalta selkiytyvät. Ammattidieselin osalta valmistelua tulee ehdottomasti jatkaa ja samalla ottaa huomioon myös taksiliikenteen tarpeet. EU:n alueella mm. Belgiassa myös taksit ovat ammattidieseljärjestelmän piirissä, joten myös Suomessa tämän tulee olla mahdollista.

Lausunto toimitettu lausuntopalvelut.fi kautta 9.8.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

2022-09-12T14:31:58+03:009.8.2022|Lausunnot|