fbpx
//Tuukka Lappalainen: Taksiyritysten yhteistarjoukset julkisissa hankinnoissa

Blogi

Taksiyritysten yhteistarjoukset julkisissa hankinnoissa

Julkisen sektorin kilpailutukset luovat merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia taksiyrittäjille. Jotkin kilpailutukset ovat laajuudeltaan pieniä, esimerkiksi muutamia liikennöintireittejä koskevia. Näihin yksittäinenkin taksiyrittäjä voi mielekkäästi antaa itsenäisesti tarjouksensa. Toisinaan kilpailutukset ovat puolestaan laajoja ja voivat koskea useita eri liikennöintireittejä. Suuremmissa kilpailutuksissa varsinkin pienten ja keskisuurten taksiyrittäjien vaihtoehtoina ovat joko olla antamatta tarjousta tai antaa yhteistarjous yhdessä muiden taksiyrittäjien kanssa. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei nimittäin välttämättä ole riittävästi kalustoa ja henkilökuntaa osallistua useita reittejä käsittävään tarjouskilpailuun itsenäisesti. Tällöin yhteistarjouksen antamista on hyvä harkita. Uuden sopimuksen lisäksi yhteistarjoukseen osallistuneet taksiyritykset voivat saada arvokkaita referenssejä. Uudet referenssit voivat puolestaan mahdollistaa sen, että kyseiset yritykset voivat myöhemmin osallistua tarjouskilpailuihin itsenäisesti.

Julkisia kilpailutuksia sääntelevän hankintalain mukaan yritykset voivat antaa yhteistarjouksen tarjouskilpailussa. Yhteistarjousten sallittavuutta sääntelee kuitenkin kilpailulaki, jonka mukaan yhteistarjous ei saa rajoittaa kilpailua. Yhteistarjous voikin pahimmassa tapauksessa muodostaa kielletyn tarjouskartellin. Kartelliin syyllistyneille yrityksille voidaan määrätä maksettavaksi seuraamusmaksu ja yritykset voivat joutua vahingonkorvausvastuuseen sellaisia tahoja kohtaan, jotka ovat kärsineet kartellista vahinkoa.

Yhteistarjouksen antaminen on lähtökohtaisesti sallittua, jos yksikään yhteistarjoukseen kuuluva taksiyrittäjä ei yksin voisi toteuttaa hankinnan kohteena olevaa suoritusta ja jokainen yhteistarjoukseen kuuluva yrittäjä osallistuu yhteisen suorituksen tekemiseen. Tällaisessa tapauksessa sallitun yhteistarjouksen edellytyksenä on se, ettei yksikään yhteistarjoukseen kuuluvista taksiyrittäjistä olisi voinut jättää joko itsenäistä tarjousta koko hankinnasta tai osatarjousta jostain hankinnan osasta. Osatarjous voisi koskea esimerkiksi tiettyä tai tiettyjä reittejä, mutta aina osatarjouksen antaminen ei ole sallittua.

Esimerkiksi taksialaa koskevassa ratkaisussa Ski Taxi Norjan korkein oikeus, jonka tekemät havainnot soveltuvat myös Suomeen, katsoi, että taksiyritykset eivät olleet voineet antaa yhteistarjousta tarjouskilpailussa, koska ne olisivat voineet jättää myös itsenäiset tarjouksensa. Lisäksi oikeuskäytännössä kiellettynä on pidetty sitä, että taksivälityskeskus jätti tarjouskilpailussa yhteistarjouksen osakasyrittäjiensä puolesta, vaikka taksiyrittäjät olisivat jokainen voineet jättää myös itsenäisen osatarjouksen yksittäisistä reiteistä.

Yhteistarjous voi muuttua kielletyksi tarjouskartelliksi myös silloin, kun yhteistarjouksen piirissä on enemmän taksiyrittäjiä kuin sopimuksen toteuttaminen edellyttää. Esimerkiksi yhteistarjouksen on antanut viisi taksiyrittäjää, vaikka hankinnan kohde olisi voitu suorittaa neljän taksiyrittäjän toimesta.

Yhteistarjouksen sallittavuutta arvioitaessa tulee lähtökohtana pitää sitä, että mikäli taksiyritys olisi kykenevä antamaan itsenäisen tarjouksen tarjouskilpailussa, eli tarjouksen joko koko hankinnasta tai yksittäisistä reiteistä, se ei pääsääntöisesti voi antaa yhteistarjousta muiden taksiyrittäjien kanssa. Tärkeää on huomioida myös se, että vaikka tietty yritys ei itse voisi antaa tarjousta tarjouskilpailussa, yhteistarjoukseen osallistuvan yrityksen tulee varmistaa, etteivät muutkaan yhteistarjoukseen kuuluvat yritykset voisi osallistua hankintaan itsenäisesti.

Yhteistarjoukset luovat hyviä mahdollisuuksia päästä sopimuskumppaniksi sellaisiin tarjouskilpailuihin, joihin yrityksen omat resurssit eivät riitä. Ennen yhteistarjouksen jättämistä tulee kuitenkin varmistua yhteistarjouksen kilpailulain mukaisuudesta. Tässä tekstissä ei ole sen rajallisen pituuden vuoksi esitetty kaikkea yhteistarjouksen sallittavuuden arvioinnissa huomioon otettavia tekijöitä.

Artikkelin on kirjoittanut OTM Tuukka Lappalainen, joka työskentelee lakimiehenä PTCServices Oy:ssä. Lisätietoja artikkelista ja yhteistarjouksista voi tiedustella Tuukalta, joko puhelimitse: +358 50 305 9966 tai sähköpostilla: tuukka.lappalainen@ptcs.fi.

Tutustu 

Liity jäseneksi

 Tapahtumakalenteri

Tutustu Taksiliittoon

Ajankohtaista 

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA

2021-04-26T13:38:47+03:009.12.2020|Blogit|