/Tietoa jäsenyydestä
Tietoa jäsenyydestä2022-12-01T13:29:00+02:00

Tietoa jäsenyydestä

Suomen Taksiliitto ry valvoo taksiyrittäjien etuja. Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön lisäksi tarjoamme monipuolisia jäsenetuja, kuten laki- ja tekninen neuvonta, koulutukset sekä ajantasainen tieto, joka auttaa Sinua toimimaan heti oikein. Jäseneksi voivat liittyä luvanvaraista taksiliikennettä harjoittavat henkilöt (toiminimi) tai taksiyritykset. Myös luvanvaraista taksiliikennettä palvelevat tilausvälitysyhtiöt voivat liittyä liiton jäseneksi. Lisäksi Taksiliitolla on kannatusjäseniä.

Jäsenhakemukset, jotka toimitetaan viimeistään 15.12.2022, ehditään käsitellä kuluvan vuoden puolella.

Yrittäjäjäsenyys

Jäseneksi voi liittyä luvanhaltija, eli toiminimi tai yritys jolle Traficom on myöntänyt taksiliikennöintiin oikeuttavan luvan. Jäseneksi voi liittyä johonkin Taksiliiton jäsenyhdistyksistä tai näissä jäsenenä olevista yhdistyksistä (= yhdistysjäsen). Toinen vaihtoehto on liittyä suoraan kattojärestön jäseneksi (= Taksiliiton suorajäsen). Kaikkien jäsenten käytössä ovat aina kattojärjestön neuvonta- ja muut jäsenpalvelut. Yhdistysjäsenet saavat lisäksi käyttöönsä oman yhdistyksensä neuvonta- ja muut jäsenpalvelut. On myös mahdollista liittyä ensin Taksiliiton suorajäseneksi, ja myöhemmin kun itselle sopiva yhdistys löytyy, liittyä yhdistykseen.

Taksiyrittäjä – Liity jäseneksi tästä

Jäsenmaksu

Suomen Taksiliiton jäsenmaksu on 260 €/vuodessa (2023: 265 €)  + jäsenyhdistyksen jäsenmaksu, silloin kun liityt jäsenyhdistykseen.

Kattojärjestön jäsenmaksun perusteena on vuotuinen taksiliiketoiminnan liikevaihto: enintään 250 000 €:n liikevaihdolla jäsenmaksu on 260 € vuodessa (2023: 265 €). Yli 250 000 €:n liikevaihdolla jäsenmaksu on 364 € vuodessa (2023: 371 €).

Liittymismaksu on 30 € (kertamaksu).

Jäsenyhdistykset

Liiton jäsenyhdistykset päättävät omista liittymis- ja jäsenmaksuistaan ja jäsenen vuosimaksu muodostuu sen mukaan, mihin yhdistyksiin jäsen kuuluu. Jäsenten vuosimaksuun kuuluu aina myös kattojärjestön jäsenmaksuosuus.

Esimerkiksi Hämeessä toimiva taksiyrittäjä, jonka liikevaihto on vuosittain alle 250 000 €, ja joka haluaa olla Hämeen Taksiyrittäjien jäsen: Jäsenmaksu muodostuu kattojärjestön jäsenmaksuosuudesta 260 € (2023: 265 €) sekä Hämeen Taksiyrittäjien jäsenmaksusta 95 € ja on näin yhteensä 355 € (2023: 360 €).

Maksut myös erissä

Jäsenmaksu on mahdollista maksaa kolmessa erässä. Ensimmäinen erä laskutetaan tammi-helmikuussa, toinen erä toukokuussa ja kolmas erä elokuussa. Jos liityt jäseneksi kesken vuoden, veloitetaan jäsenmaksua loppuvuoden ajalta.

Lisätiedot
Kysy lisää jäsenyydestä: jasenrekisteri(at)taksiliitto.fi tai p. 020 7756 800
Vill du veta mera om medlemsskapet: jasenrekisteri(at)taksiliitto.fi eller 020 7756 828
Further information on membership: jasenrekisteri(at)taksiliitto.fi or tel. +358 20 7756 800

Tilausvälitysyhtiöjäsenyys

Taksien tilausvälitystoimintaa harjoittava yritys voi hakea Taksiliiton tilausvälitysyhtiöjäsenyyttä. Liittohallitus käsittelee jäsenhakemukset ja päättää jäsenyydestä saatuaan kaikki tarvittavat tiedot hakijasta ja hakijan toiminnasta.

Lisätietoja tilausvälitysyhtiöjäsenyydestä

timo.koskinen(at)taksiliitto.fi, puhelin 020 7756 809 tai jasenrekisteri(at)taksiliitto.fi_

Kannatusjäsenyys

Suomen Taksiliitto on taksiyrittäjien järjestö, jonka tarkoituksena ja tavoitteena on edistää suomalaista taksiliikennettä ja taksiyrittäjyyttä. Jäseninä voivat olla liikenneluvan haltijat.

Kannatusjäsenenä voi olla henkilö tai yhteisö 

Kannatusjäseniksi pääsevät sellaiset yhteisöt tai henkilöt, jotka eivät ole liikenneluvan haltijoita tai luvanhaltijan liikenteestä vastaavia, mutta haluavat osaltaan olla mukana tukemassa ammattimaisen taksiliikenteen kehittämistä. Nimensä mukaisesti kannatusjäsenyydessä on kyse toimialan kannattamisesta ja tukemisesta. Kannatusjäsenet pystyvät seuraamaan alan keskeisintä viestintää ja kehitystä viisi kertaa vuodessa ilmestyvästä Taksi! -jäsenlehdestä.

Kannatusyhteisöjäsenen vuosimaksu on 350 € ja kannatushenkilöjäsenen vuosimaksu on 70 €.

Kannatusjäsenet ovat osaltaan mukana viemässä toimialaa kohti parempaa tulevaisuutta ja ajamassa parempaa taksikulttuuria. Tuki Taksiliitolle on tuki tehokkaalle ja toimivalle taksialalle. Kannatusjäsenenä olevat yhteisöt (kannatusyhteisöjäsen) ovat kannatuksen lisäksi taksialan tärkeitä yhteistyötahoja. Kannatusyhteisöjäsenet saavat pientä näkyvyyttä Taksi! -lehdessä ja ajoittain myös muissa yhteyksissä. Kannatusyhteisöjäsenyys on tuki Taksiliitolle.

Liity kannatusjäseneksi tästä


Lisätietoja kannatusjäsenyydestä
timo.koskinen(at)taksiliitto.fi, puhelin 020 7756 809 tai jasenrekisteri(at)taksiliitto.fi

Tutustu 

Liity jäseneksi 

Tapahtumakalenteri

Tutustu Taksiliittoon

Ajankohtaista

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA