/, Virkistystapahtumat/Ammatillista työkykyä tukeva Taksiyrittäjien KIILA-KUNTOUTUS (KELA) Punkaharjulla
Ladataan Tapahtumat
Tämä tapahtuma on mennyt.

KURSSI KRUUNUPUISTOSSA Punkaharjulla: Tervetuloa kansallismaisemaan!

Kurssi on tarkoitettu taksiyrittäjille, joilla

 • asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma aiheuttaa tai
  sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn tai ansiomahdollisuuksien
  olennaisen heikentymisen
 • kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien selvittelyt työpaikalla ja/
  tai työterveyshuollossa on tehty, mutta edelleen koetaan ja todetaan lisätuen tarve työkyvylle ja työssä jatkamiselle
 • on motivaatiota jatkaa työssä, tehdä muutoksia ja hyödyntää
  kuntoutusprosessia – kuntoutuksen tulee alkaa riittävän varhain

Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jolloin sairaus on osana kokonaisuutta. Työkyvyn ja työssä jaksamisen ongelmat ovat sidoksissa henkilön työhön, työpaikan toimintaan tai omaan ammatilliseen kehitykseen.

Kuntoutustarpeen taustalla voivat olla muutokset työssä tai vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa
omaan työhön. Työssä kuormittuminen voi ilmetä työsuorituksen heikentymisenä, kuormittuneisuuden kokemuksena tai kasautuneina ja lisääntyneinä terveysongelmina.

 

Kuntotuksen tavoitteet

 • Työ-ja toimintakyvyn paraneminen löytämällä toimivia ratkaisuja
  ja käytäntöjä työhön; yhteinen työn tutkiminen tunnistamalla työn
  muutosta, työn piirteitä sekä työn ja työympäristön kehittämismahdollisuuksia
 • Terveyden edistäminen ja elämänhallinnan vahvistaminen: tunnistaa keinot kuormituksen vähentämiseksi, vahvistaa palautumistaitoja ja motivaatiota hyvinvoinnista huolehtimiseen
 • Yhteistyö- ja tukiverkostojen rakentuminen työkyvyn turvaamiseksi myös jatkossa

 

KURSSIN RAKENNE

TILANTEEN ARVIOINTI: käyntikerta ja 1pv 23.4.2019–3.6.2019

RYHMÄJAKSOT 4.-7.6.2019,
27.-29.8.2019, 12.-14.11.2019,
10.-12.3.2020

YKSILÖLLINEN OSA
(0-2) käyntikertaa
19.8.2019–6.4.2020
PÄÄTÖSOSA: käyntikerta 7.4.2020-29.5.2020

 

Katso kurssin lisätiedot ja Kiila-kuntoutuksen hakuohjeet.

 

Lisätietoja antavat:

SUOMEN TAKSILIITTO RY
järjestöpäällikkö Katja Saksa
katja.saksa@taksiliitto.fi, puh. 020 775 6804

KRUUNUPUISTO
työfysioterapeutti Maarit Tervonen
maarit.tervonen@kruunupuisto.fi