//Taksiyrittäjyys on luvanvaraista
Taksiyrittäjyys on luvanvaraista2019-09-17T13:35:27+03:00

Taksiyrittäjyys on luvanvaraista

Taksiyrittäjänä toimiminen eli taksiliikenteen harjoittaminen Suomessa on luvanvaraista liiketoimintaa.

Lupavaatimuksella pyritään varmistamaan, että taksiyrittäjäksi haluavan tausta on sopiva alan yrittäjyyden vaatimuksiin ja asiakasta lähellä olevan palvelutuotannon järjestämiseen. Taksiyrittäjyyden mahdollistavan taksiliikenneluvan myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Taksiliikenteen harjoittaminen myös muulla henkilöliikenneluvalla on sallittua, mutta silloin taksiliikenteen harjoittamisesta on tehtävä ilmoitus Traficomille.

Taksiliikenneluvan saamisen edellytykset

Taksiliikennelupia myönnetään sekä luonnolliselle henkilölle eli käytännössä toimiluvalla toimivalle yrittäjälle, että oikeushenkilölle eli yritykselle 10 vuodeksi kerrallaan. Lupa voidaan myöntää, jos hakija täyttää seuraavat ehdot:

Henkilökohtaisesti myönnettävää lupaa haettaessa:

 1. hakijan tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen
 2. hakijan tulee olla hyvämaineinen
 3. mitään liikennepalvelulain mukaista lupaa ei ole peruttu edeltävän vuoden aikana
 4. hänen omistamaansa tai määräysvallassa olevaa henkilö-, tavara- tai taksiliikennettä harjoittavaa yritystä ei ole asetettu konkurssiin viimeisen 2 vuoden aikana
 5. hakijalla ei saa olla verojen tai lakisääteisten maksujen laiminlyöntejä tai maksukykyyn nähden liikaa velkaa
 6. hakija ei saa olla liiketoimintakiellossa
 7. hakijalla ei saa olla lainvoimaista tuomiota työsuhteeseen perustuvien maksujen laiminlyönnistä
 8. hakijalla ei saa olla taustallaan muita tekoja, jotka osoittaisivat ilmeistä sopimattomuutta taksiyrittäjänä toimimiseen

Yritykselle myönnettävää lupaa haettaessa seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

 1. hakijan tulee olla hyvämaineinen
 2. mitään liikennepalvelulain mukaista lupaa ei ole peruttu edeltävän vuoden aikana
 3. jota tai johon määräysvaltaa käyttävän henkilön henkilö-, tavara- tai taksiliikennettä harjoittavaa yritystä ei ole asetettu konkurssiin viimeisen 2 vuoden aikana
 4. ei verojen tai lakisääteisten maksujen laiminlyöntejä tai maksukykyyn nähden liikaa velkaa
 5. toimitusjohtajaa tai vastuunalaista yhtiömiestä ei ole määrätty liiketoimintakieltoon eikä väliaikaiseen liiketoimintakieltoon
 6. ei lainvoimaista tuomiota työsuhteeseen perustuvien maksujen laiminlyönnistä
 7. ei muita tekoja, jotka osoittaisivat ilmeistä sopimattomuutta

Tämän lisäksi taksiliikenneluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvanhakijalla on tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka Suomessa ja luvanhakijan nimeämä liikenteestä vastaava henkilö on hyvämaineinen. Myös luvan hakijana olevan yrityksen toimitusjohtajan ja vastuunalaisten yhtiömiesten on oltava hyvämaineisia.

Näin haet taksiliikennelupaa

Taksiliikennelupa haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Sähköinen hakemus nopeuttaa käsittelyä, mutta hakemuksen voi tehdä myös paperilla.

Traficom tarkastaa jokaisen hakijan taustatiedot viranomaisten järjestelmistä, joten hakemukseen ei tarvita mitään liitteitä. Luvan hinta on 105 euroa.

Lisätietoa luvan hakemiseen liittyvistä käytännöistä löydät Traficomin sivuilta.

Mietityttääkö mitä hyvämaineisuus tarkoittaa tai mitä yrityksen liikenteestä vastaava henkilö tekee?

Autamme mielellämme mieltäsi askarruttavissa kysymyksissä. Ole siis rohkeasti yhteydessä!

Suosittelemme lisäksi kaikille yrittäjille ja etenkin yrittäjyyttä harkitseville tutustumista Suomi.fi-sivuston kattavaan yrittäjän tietopankkiin.

Tutustu

Liity jäseneksi 

Tapahtumakalenteri

Tutustu Taksiliittoon

Ajankohtaista 

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA