//Taksiyrittäjyys on luvanvaraista
Taksiyrittäjyys on luvanvaraista2021-12-14T15:51:20+02:00

Taksiyrittäjyys on luvanvaraista

Taksiyrittäjänä toimiminen eli taksiliikenteen harjoittaminen Suomessa on luvanvaraista liiketoimintaa.

Lupavaatimuksella pyritään varmistamaan, että taksiyrittäjäksi haluavan tausta on sopiva alan yrittäjyyden vaatimuksiin ja asiakasta lähellä olevan palvelutuotannon järjestämiseen. Taksiyrittäjyyden mahdollistavan taksiliikenneluvan myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Taksiliikenteen harjoittaminen myös muulla henkilöliikenneluvalla on sallittua, mutta silloin taksiliikenteen harjoittamisesta on tehtävä ilmoitus Traficomille.

Taksiliikenneluvan saamisen edellytykset

Taksiliikennelupia myönnetään sekä luonnolliselle henkilölle eli käytännössä toimiluvalla toimivalle yrittäjälle, että oikeushenkilölle eli yritykselle 10 vuodeksi kerrallaan. Lupa voidaan myöntää, jos hakija täyttää seuraavat ehdot:

Lupa voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, jos

 1. hakija on täysi-ikäinen ja täysivaltainen
 2. hakija on hyvämaineinen
 3. mitään liikennepalvelulain mukaista lupaa ei ole peruttu edeltävän vuoden aikana
 4. hakijan omistamaa tai määräysvallassa olevaa henkilö-, tavara- tai taksiliikennettä harjoittavaa yritystä ei ole asetettu konkurssiin viimeisen 2 vuoden aikana
 5. hakijalla ei ole verojen tai lakisääteisten maksujen laiminlyöntejä tai maksukykyyn nähden liikaa velkaa
 6. hakija ei ole liiketoimintakiellossa
 7. hakijalla ei ole lainvoimaista tuomiota työsuhteeseen perustuvien maksujen laiminlyönnistä
 8. hakijalla ei ole taustallaan muita tekoja, jotka osoittaisivat ilmeistä sopimattomuutta taksiyrittäjänä toimimiseen
 9. hakijalle on myönnetty Y-tunnus (jos sitä ei vielä ole, tunnus on hankittava viimeistään 1.8.2021 mennessä luvan perumisen uhalla)
 10. joka on suorittanut taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja kokeen

Lupa voidaan myöntää yritykselle, jos

 1. hakija on hyvämaineinen
 2. mitään liikennepalvelulain mukaista lupaa ei ole peruttu edeltävän vuoden aikana
 3. yritys ei ole konkurssissa
 4. yrityksessä määräysvaltaa käyttävällä henkilöllä ei ole ilmeistä sopimattomuutta osoittavia konkurssikytköksiä viimeisen kahden vuoden ajalta
 5. yrityksellä ei ole veroihin, lakisääteisten maksujen laiminlyönteihin tai maksukykyyn nähden liikaa velkaa
 6. toimitusjohtajaa tai vastuunalaista yhtiömiestä ei ole määrätty liiketoimintakieltoon eikä väliaikaiseen liiketoimintakieltoon
 7. työsuhteeseen perustuvien maksujen laiminlyönnistä ei ole lainvoimaista tuomiota
 8. ei ole muita tekoja, jotka osoittaisivat ilmeistä sopimattomuutta
 9. liikenteestä vastaava on suorittanut yrittäjäkurssin ja kokeen

Huom. Luvanhaltijan/liikenteestä vastaavan, joka on saanut taksiliikenneluvan 1.7.2018-30.4.2021 välisenä aikana, eikä ole suorittanut taksiliikenteen yrittäjäkoulutusta ja koetta, tulee läpäistä yrittäjäkoe (ei koulutuspakkoa) viimeistään 1.5.2022 mennessä luvan perumisen uhalla. Taksiliikennelupa on oltava voimassa taksiliikenteen yrittäjäkokeen suoritushetkellä.

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen (ja kokeen) voi suorittaa Traficomin hyväksymissä koulutusorganisaatioiden koulutuksissa. Hyväksytyt koulutusorganisaatiot löydät Traficomin verkkosivuilta.

Tämän lisäksi taksiliikenneluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvanhakijalla on tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka Suomessa ja luvanhakijan nimeämä liikenteestä vastaava henkilö on hyvämaineinen. Myös luvan hakijana olevan yrityksen toimitusjohtajan ja vastuunalaisten yhtiömiesten on oltava hyvämaineisia.

Näin haet taksiliikennelupaa

Taksiliikennelupa haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Sähköinen hakemus nopeuttaa käsittelyä, mutta hakemuksen voi tehdä myös paperilla.

Traficom tarkastaa jokaisen hakijan taustatiedot viranomaisten järjestelmistä, joten hakemukseen ei tarvita mitään liitteitä. Luvan hinta on 105 euroa.

Lisätietoa luvan hakemiseen liittyvistä käytännöistä löydät Traficomin sivuilta.

Mietityttääkö mitä hyvämaineisuus tarkoittaa tai mitä yrityksen liikenteestä vastaava henkilö tekee?

Autamme mielellämme mieltäsi askarruttavissa kysymyksissä. Ole siis rohkeasti yhteydessä!

Suosittelemme lisäksi kaikille yrittäjille ja etenkin yrittäjyyttä harkitseville tutustumista Suomi.fi-sivuston kattavaan yrittäjän tietopankkiin.

Tutustu

Liity jäseneksi 

Tapahtumakalenteri

Tutustu Taksiliittoon

Ajankohtaista 

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA