///Taksimatkan vertailuhinta johtaa kuluttajia harhaan

Taksipalveluiden hinnoittelu on täysin vapaata, mikä kuluttajan on syytä tiedostaa taksipalveluita käyttäessään. Hinnan ilmoittamisen tulisi olla selkeätä ja yksinkertaista, jotta kuluttajan on helppo valita palvelunsa. Valitettavasti Traficomin määräysluonnos hinnan ilmoittamisesta on johtamassa juuri päinvastaiseen tilanteeseen.

Liikennepalvelulaki antaa Traficomille oikeuden antaa määräyksiä taksien hintojen ilmoittamisesta. Taustalla on ajatus, että näin helpotettaisiin hintavertailua ja ylipäätään hintatietoisuutta, kun taksien hintasääntelystä on luovuttu.

Hyvä ja kannatettava ajatus niin taksin käyttäjien kuin taksipalveluita tuottavien yrittäjienkin näkökulmasta.

– Olemme olleet jo lakia valmisteltaessa sitä mieltä, että on sekä kuluttajan että taksiyrittäjän etu, että palvelujen hintoja on helppo vertailla, Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen toteaa.

Traficomin määräys on valitettavasti johtamassa merkittävään epäselvyyteen. Määräys ei ensinnäkään koske kaikkia yrittäjiä. Toisekseen vertailuhinta ei kerro totuutta, onko taksi edullisempi kuin toinen. Itse asiassa Traficom itsekin toteaa, ettei vertailuhinnalla ole mitään arvoa, sillä sen tiedotteessa todetaan: ”On keskeistä huomioida, että vertailuhintaa ei voi muotoilla siten, että voitaisiin varmistaa, että edullisimman vertailuhinnan valitseva matkustaja saa aina edullisimman palvelun.”

Määräyksellä ei siis helpotetakaan kuluttajan hintojen vertailua. Se päinvastoin johtaa tilanteeseen, jossa kuluttaja luottamalla vertailuhintaan voi päätyä valitsemaan yhtä hyvin kalleimman kuin halvimman palvelun. Viranomaisilta kaivattaisiin nyt huonon määräyksen sijaan tiedottamista kuluttajille.

– Miksi viranomainen haluaa aiheuttaa lisää häiriöitä ja hämmennystä taksimarkkinoille, Koskinen kysyykin aiheellisesti.

Lisätietoja toimitusjohtaja Timo Koskinen p. 040 5709 070

2019-10-30T07:33:15+03:0030.10.2019|Ajankohtaista, Tiedotteet|