//Taksiliitto: Verohallinnon tehovalvonta vahvistaa lakimuutosten tarpeen

TIEDOTE 26.10.2022

Taksiliitto: Verohallinnon tehovalvonta vahvistaa lakimuutosten tarpeen

Verohallinto toteutti taksialan tehovalvonnan, joka vahvistaa Taksiliiton lakimuutosvaatimusten tarpeellisuuden. Nykylaki mahdollistaa aivan liian helposti veronkierron, sosiaalietuuksien väärinkäytön sekä pimeän työvoiman käyttämisen. Sen sijaan nykylainsäädäntö ei varmista tasapuolista ja oikeudenmukaista kilpailua taksimarkkinoilla. Taksiliitto haluaa lakiin nopeita muutoksia, ennen kuin rehellinen taksitoiminta tulee täysin mahdottomaksi.

Suomen Taksiliitto on vaatinut taksialalle tulevien yrittäjien sekä kuljettajien osaamisen lisäämistä. Tehovalvonnasta käy ilmi, että erityisesti alustojen kautta taksituloja ansaitsevilla on täysin väärät tiedot omista vastuista ja velvoitteista.

–  Valitettavasti osa alustatalouden toimijoista ei edes halua ohjata alustan kautta toimivia yrittäjiä toimimaan oikein. Osalle kansainvälisistä alustatalouden suuryrityksistä yhteiskunnan vastuiden ja velvoitteiden hoitaminen on täysin yhdentekevää, kuten tämäkin Verohallinnon valvonta on osoittanut. Lisäksi sosiaalietuuksien väärinkäytöstä luulisi kaikkien veronmaksajien olevan kiinnostuneita ja halukkaita korjaamaan tilanteen, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen huomauttaa.

Tietojen kerääminen saatava nykyaikaan

– Taksamittari on EU:n alueella määritelty ja hyväksi todettu taksissa käytettävä laite. Jostakin syystä Suomessa taksamittaria on pidetty tarpeettomana ja jopa alalle tulon esteenä, vaikka se tuottaa muun muassa verotukseen liittyvät perustiedot kohtuullisen luotettavasti. Pidämme eriskummallisena sitä, että jopa osa virkamiehistä haluaa varsin voimakkaasti ohjata toimintaa verotuksen valvonnan ulkopuolelle.

Liikennepalvelulain mukaan jokaisesta taksimatkasta kerätään yksilöidyt tiedot jo nyt. Taksiliitto hämmästelee sitä, ettei tätä tiedon keräämistä kuitenkaan valvota mitenkään, eikä kerättyä tietoa hyödynnetä.

– On täysin käsittämätöntä, että lakia noudattavat yritykset hoitavat velvoitteensa ja siitä aiheutuvat kustannukset, mutta ketään ei kiinnosta laittomasti taksialalla toimivat. Olemme Taksiliitossa valitettavan tietoisia siitä, että viranomaiset itsekin tunnistavat tämän ongelman, mutta ovat olleet haluttomia korjaaman asiaa, Timo Koskinen toteaa.

Rangaistusasteikkoa nostettava

Taksiliiton mukaan yksi merkittävä epäkohta on se, ettei Verohallinto voi antaa tämänhetkisen lain nojalla Traficomille tietoja tahoista, jotka harjoittavat luvatonta liikennettä. Verohallinnon oikeus ilmoittaa tietoja edellyttää, että epäillystä rikoksesta säädetty maksimirangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta.
Taksiliiton näkemyksen mukaan maksimirangaistusta taksiliikenteen luvattomasta harjoittamisesta tulee nostaa yhteen vuoteen. Nostaminen on perusteltua esille nousseiden epäkohtien perusteella, mutta lisäksi maksimirangaistuksen nostaminen ennaltaehkäisisi rikoksia jatkossa.

Lainvalmistelu käynnistettävä

Taksiliitto vaatii, että lainvalmistelu käynnistetään välittömästi kaikilta niiltä osiltaan, joita Verohallinto esittää tilanteen korjaamiseksi. Nämä kaikki Verohallinnon nyt esille nostamat ongelmat ovat olleet koko liikennepalvelulain valmistelun ja voimassaoloajan Taksiliiton korjausesityksissä, mutta valitettavasti toistaiseksi vailla tulosta.

– Toivottavasti kevään eduskuntavaaleissa saadaan maahamme sellainen eduskunta ja hallitus, jotka tosiasiallisesti haluavat korjata nämäkin taksitoimialan yritystoimintaa haittaavat lainsäädännölliset ongelmat.

Taksiliitto sekä koko rehellisesti ja oikein toimiva taksiammattikunta kiittää Verohallintoa onnistuneesta tehovalvonnasta ja sen suorasanaisesta tiedottamisesta julkisuuteen.

– Onneksi on suomalainen taksi, mutta onneksi on myös suomalainen Verohallinto, Taksiliitto kiittelee.

Lisätiedot toimituksille
Taksiliiton puheenjohtaja Kai Andersson, p. 0400 400 348
Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen, p. 040 570 9070
Taksiliiton laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Salonen, p. 050 596 7963

2022-10-26T13:30:51+03:0026.10.2022|Tiedotteet|