//Taksiliitto hakee uutta toimitusjohtajaa

UUTINEN 15.1.2024

Haemme uutta dynaamista ja innostunutta

Toimitusjohtajaa

luotsaamaan Suomen Taksiliittoa ry:tä kohti seuraavaa askelta, muuttuneessa ja vahvasti kehittyvässä toimintaympäristössä. Yhdistyksen toimitusjohtaja vastaa yhdessä hallituksen kanssa, että järjestön toiminta vie osaltaan taksialaa vision mukaisiin tavoitteisiin, jossa liikennemuodolla on keskeinen ja monipuolinen rooli tulevaisuuden puhtaassa ja älykkäässä liikenteessä.

Edustamme suurta osaa suomalaisista taksiyrittäjistä. Tuemme jäseniämme koko yrittäjätaipaleen ajan. Tarjoamme jäsenillemme ammatillista tukea yrittämisen arkeen liittyvissä kysymyksissä, tietoa ja koulutuksia sekä lakineuvontaa ja muita monipuolisia asiantuntijapalveluita. Suomen Taksiliiton jäseninä on taksiyrittäjiä, tilausvälitysyhtiöitä sekä 30 eri puolella maata toimivaa jäsenyhdistystä, joissa osassa näistä on vielä jäsenenä yhteensä yli 100 paikallisesti toimivaa yhdistystä. Siksi sidosryhmä- ja vaikuttamistyö sekä palveluiden tuottaminen on erityisen tärkeää.

Toimitusjohtajan tehtäviä ovat muun muassa vaikuttamistyö ja järjestön käytännön toiminnan johtaminen, toimiston esimiehenä toimiminen ja hallintotehtävät, talouden johtaminen, verkostoituminen sekä suhdetoiminta. Viestinnän johtaminen, tiedottaminen ja yhdistyksen markkinointi ovat myös tärkeässä roolissa. Toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu toiminnasta hallitukselle ja jäsenistölle.

Toivomme sinulla olevan johtamistaitoja ja strategista näkemystä järjestön aseman ja roolin kehittämisestä sekä visiointikykyä ja kyky luoda sekä toimeenpanna keskipitkän ja pitkän aikavälin strateginen suunta. Liikenne-alan tuntemus on eduksi.

Henkilön persoonatekijöiden ja työskentelytavan osalta edellytetään kykyä verkostointiin, yhteistoiminta- ja vuorovaikutustaitoja, alan ja vaikuttamistyön ymmärrystä sekä kykyä esiintyä. Näyttöjä toiminnan kehittämisestä arvostetaan.

Tarjoamme sinulle tunnetun ja asemaltaan vahvan organisaation sidosryhmien silmissä, jossa jäsenet ovat keskeisiä toimijoita. Järjestöllä on pitkä historia ja saat näköalapaikan liikenteen toimialalle. Pääset osallistumaan ja vaikuttamaan työn sisältöön ja organisaatioon. Sinulla on tukena ammattitaitoinen ja hyvähenkinen toimistohenkilöstö ja joustavuus töiden järjestämisessä. Toimistomme on Helsingin Pohjois-Haagassa.

Rekrytoinnista vastaa InHunt Group Oy

Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä: InHunt Group Oy, Senior Headhunter Petri Peltoniemi +358 50 0840912 tai Senior Headhunter Janne Ilomäki +358 50 3640028.

Jätä hakemus ja CV mieluummin heti, sillä aktiivinen suorahaku on jo aloitettu. Haastattelemme ja arvioimme ehdokkaita jo hakuaikana. Jätä hakemus kuitenkin viimeistään 19.2.2024 mennessä.

2024-01-15T14:55:52+02:0015.1.2024|Uutiset|