fbpx
//Taksiliitto ei hyväksynyt taksilainsäädäntöä

Julkisuudessa on noussut esiin väite, että Taksiliitto olisi ollut hyväksymässä nykyistä liikennepalvelulakiin sisältyvää taksilainsäädäntöä. Väite ei pidä paikkaansa. Taksiliitto ei missään vaiheessa ole ollut hyväksymässä ministeri Bernerin ajanutta lainsäädäntöuudistusta.

Liikennepalvelulain valmisteluvaiheessa taksiala oli puun ja kuoren välissä. Lakihanketta eteenpäin vieneen liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin viesti Taksiliitolle oli valmistelun loppuvaiheessa yksiselitteinen.

– Ministeri ilmoitti, että jos Taksiliitto edelleen vastustaa voimakkaasti lainsäädäntöhanketta, liikennepalvelulaki tulee etenemään ilman takseja, Taksiliiton toimitusjohtajan Timo Koskinen kertoo.

Taksien jääminen koko liikennealaa koskeneen uudistuksen ulkopuolelle olisi johtanut taksien kannalta kestämättömään tilanteeseen.

Vaarana kahdet markkinat

– Lainsäädännön ulkopuolelle jääminen olisi tarkoittanut takseille vanhan lainsäädännön jäämistä voimaan sellaisenaan kaikkine velvoitteineen ja säädellyin taksoin. Samaan aikaan liikennepalvelulaki olisi kuitenkin mahdollistanut taksiliikenteen kaltaisen liikenteen harjoittamisen kaikille muille toimijoille täysin vapaasti, Timo Koskinen perustelee.

Markkinoille olisi siis syntynyt kaksi taksiliikennettä harjoittavaa ryhmää: markkinaehtoinen ryhmä, joka olisi toiminut vailla vastuita ja velvoitteita sekä säännelty ryhmä, jolla olisi edelleen ollut rasitteenaan kaikki entiset vastuut ja velvoitteet.

– Siinä tilanteessa Taksiliitolla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin vaieta julkisuudessa. Liikennepalvelulain ulkopuolelle jääminen olisi ollut alan tulevaisuudelle tuhoisa. Taksiliitto ei siis missään vaiheessa ollut hyväksymässä nykyistä lainsäädäntöä. Väite on täysin perätön, Timo Koskinen painottaa.

Totuus löytyy Taksiliiton lausunnoista

Totuuden voi jokainen helposti selvittää tutustumalla kaikkiin niihin julkisiin lausuntoihin, joita Taksiliitto on koko lainvalmistelun ajan vuodesta 2016 tuottanut eduskunnan kuulemistilaisuudet mukaan lukien.

– Lausunnoistamme käy myös ilmi, että varoitimme jo tuolloin harmaasta taloudesta, saatavuuteen ja luotettavuuteen liittyvistä ongelmista sekä hintamuutoksista, toimitusjohtaja Koskinen jatkaa.

Surkeinta koko prosessissa on se, että kyseessä on ollut lähes 10 000 taksiyrittäjän ja ihmisen elämäntyö, joka huonolla lainvalmistelulla ja vähäisellä vaikutusarvioinnilla on aiheuttanut inhimillisesti ottaen kohtuutonta huolta ja murhetta monille yrittäjille ja heidän lähipiirilleen. Menneisyyttä on mahdoton muuttaa, mutta tulevaisuuteen voimme nyt vaikuttaa.

– Yhdet markkinat – yhdet pelisäännöt, se ei liene kohtuuton vaatimus, Timo Koskinen kiteyttää koko alan yhteisen huolen.

Lisätietoja       toimitusjohtaja Timo Koskinen p. 040 5709 070

 

2021-11-22T13:56:32+03:0023.1.2020|Tiedotteet|