///Taksiliiton puheenjohtajavaali: Esittelyssä Ali Hosseini

Taksiliiton puheenjohtajavaali:
Esittelyssä Ali Hosseini

Taksiliiton puheenjohtaja seuraavalle kolmivuotiskaudelle valitaan 3.-4.11.2020 Jyväskylässä järjestettävässä liittokokouksessa. Ehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet tähän mennessä Taksiliiton nykyinen puheenjohtaja Kai Andersson Espoosta, Taksiliiton nykyinen toinen puheenjohtaja Tuomo Heino Kotkasta, taksiyrittäjä Ali Hosseini Helsingistä sekä taksiyrittäjä Markku Pakkanen Kouvolasta.

Taksiyrittäjä Ali Hosseini on ehdolla liiton puheenjohtajaksi. Helsinkiläisen 61-vuotiaan Hosseinin vahvuus puheenjohtajaksi on hänen kokemuksensa kansainvälisistä johtotehtävistä.

 Ali Hosseini kuvailee itseään avoimeksi, suorasanaiseksi ja verbaalikseksi. Hän on pitkäjänteinen, vaikka välillä temperamenttinenkin. Kokemusta puheenjohtajan tehtävään hän on hankkinut tietotekniikan parissa Telecomin (ICT) kansainvälissä johtotehtävissä.

– Minulla on kokemusta muun muassa asiakkuus- ja projektijohdon tehtävistä, tuote- ja ratkaisutoteutuksista, ohjelmistojen kehittämistehtävistä sekä koulutusten organisoinnista ja tuotteistamisesta kursseiksi, hän kertoo osaamisestaan.

Hyvän puheenjohtajan edellytyksinä hän pitää hyvää strategista ajatteluaan sekä Suomen taksialan nykytilan sekä sen historian tuntemusta.

Järjestömme nykyisestä rakenteesta Ali Hosseini toteaa:

–  Kyllä se toimii melko hyvin. Sitä on kuitenkin saatava kehitettyä digitalisaation aikakaudelle nopeasti.

Jäsenmäärän laskun taittumiseksi ja jäsenmäärän kääntämiseksi nousuun Hosseini peräänkuuluttaa kampanjointia uusien jäsenien värväämiseksi.

– Uusi jäsenmuoto pienemmällä jäsenmaksulla alalle aikoville voisi olla myös hyvä keino saada uusia jäseniä. Jäsenyyteen ei liittyisi silloin äänioikeutta. Alalta poistuville, jotka haluavat pysyä Taksiliiton jäseninä se sopisi myös.

Hosseini tehostaisi myös sosiaalisen median hyödyntämistä ja kohdennettua markkinointia sopivilla kanavilla.

– Taksiliiton palvelutarjontaa pitäisi myös digitalisoida ja monipuolistaa, hän toteaa.

Liiton tärkeimmäksi tavoitteeksi lähitulevaisuudessa Ali Hosseini nostaa yhtenäisyyden rakentamisen taksialalle, maaseudun ja kaupunkien taksiautoilijoiden välille.

– Liitto on saanut maalaisliiton maineen. Sitä on muutettava niin, että Taksiliitto on kaikkien autoilijoiden edunvalvontajärjestö, hän painottaa.

Hän haluaa perehdyttää uudet, varsinkin uussuomalaiset, yrittäjät taksialan toimintatapaan ja käytäntöihin ja saada heidät taksialan yhteisön jäseniksi.

– Liiton toimintatapoja on kehitettävä edelleen avoimemmiksi ja läpinäkyvämmiksi. Lisäksi liiton ja viranomaisten sekä poliittisten päättäjien keskinäisten suhteiden, kuten kommunikointikanavien tasoa ja laatua on parannettava. Liberalisoinnin aikana suhteet saivat voimakkaan kolauksen, jonka seurauksena Taksiliitolle ei ole annettu mahdollisuutta olla aktiivisemmin mukana. Nämä toimenpiteet on oltava osa liiton strategiaa, joka on laadittava seuraavalle 3 vuodelle. Strategiassa on tärkeää tuoda esille muun muassa visio (missä halutaan olla), missio (toiminta-ajatus = miksi me ollaan), arvot (ajattelutapa, joka säätelee toimintaamme) ja toimenpiteiden suunnittelu sekä strategian jalkauttaminen, Ali Hosseini kiteyttää vielä tärkeät tavoitteet seuraavalle 3-vuotiskaudelle.

 

Tutustu myös muiden puheenjohtajaehdokkaiden esittelyihin:

Esittelyssä Kai Andersson

Esittelyssä Tuomo Heino

Esittelyssä Markku Pakkanen

 

 

 

2020-09-01T11:36:46+03:001.9.2020|Ajankohtaista, Uutiset|