//Taksiliiton ohjeistus koronaviruksen varalta

Taksiliiton ohjeistus taksiyrittäjille koronaviruksen varalta

Ohjetta päivitetään tilanteen mukaan. Viimeisin päivitys 18.3.2020.

Muista ohjeistaa työntekijöitä

Sairastumiskäytännöt työpaikalla

Jokaisella työpaikalla on hyvä olla selkeät ohjeet sairauspoissaolojen ilmoittamisesta. Työntekijän
on ilmoitettava sairastumisestaan työnantajalle mahdollisimman pian. Tällä hetkellä yrityksiä
suositellaan ottamaan Oma ilmoitus esimiehelle -käytäntö epidemian aikana. Pohdi siis, onko
työpaikan sairaslomakäytäntöjä tarpeen muuttaa.

Lisätietoa työntekijän sairasloman palkasta löytyy Taksiliiton jäsensivuilta Taksinetistä.

Jos työntekijäsi epäilee saaneensa koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-tartunnan, niin ohjeista
häntä ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon tai terveydenhuollon päivystykseen puhelimitse.

Hygieniasta huolehtiminen

Epidemian aikana on ensiarvoisen tärkeää huolehtia hygieniasta esimerkiksi:

• suojaamalla itsensä tarvittaessa suu-nenäsuojuksella (maskilla) ja kertakäyttöisillä
suojahanskoilla

• puhdistamalla ajoneuvo matkan jälkeen tavanomaisella pintapuhdistussuihkeella

• pitämällä kädet puhtaana vedellä ja nestesaippualla tai mikäli se ei ole mahdollista, niin on
suositeltavaa käyttää alkoholipitoista käsihuuhdetta

• asiakas kannattaa mahdollisuuksien mukaan laittaa istumaan mahdollisimman kauas
kuljettajasta.

Työterveyslaitoksen ohje työntekijöille tartunnan ehkäisystä täällä.

Riskiryhmään kuuluvat kuljettajat

Suosittelemme, että riskiryhmään kuuluvien kuljettajien kanssa keskustellaan töiden järjestelyistä ja mahdollisesta loman järjestämisestä heidän terveytensä suojelemiseksi.

Työntekijä ei ole riskiryhmään kuulumisen perusteella oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, eikä työnantajalla ole automaattisesti palkanmaksuvelvollisuutta. Taksiyrittäjällä ei ole tällaisessa tapauksessa oikeutta saada korvausta tulonmenetyksestä.

Yli 70-vuotiaat taksiyrittäjät ja kuljettajat

Yli 70-vuotiaat on velvoitettu pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Kysymyksessä ei ole kielto, vaan painava suositus. Sen vuoksi yli 70-vuotiaiden kuljettajien kanssa on erittäin suositeltavaa keskustella töiden järjestelyistä ja mahdollisesta loman järjestämisestä heidän terveytensä suojelemiseksi.

Työntekijä ei ole tämän perusteella oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, eikä työnantajalla ole automaattisesti palkanmaksuvelvollisuutta. Taksiyrittäjällä ei ole tällaisessa tapauksessa oikeutta saada korvausta tulonmenetyksestä.

Mitä jos työntekijä tai minä itse palaan ulkomailta?

Jos työntekijä tai taksiyrittäjä palaa ulkomailta, niin viranomaisten suosituksen mukaisesti on suositeltavaa palata töihin vasta kahden viikon kuluttua tartunnan ehkäisemiseksi. Kysymyksessä ei ole kielto, vaan painava suositus.

Työntekijä ei ole tämän perusteella oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, eikä työnantajalla ole automaattisesti palkanmaksuvelvollisuutta. Taksiyrittäjällä ei ole tällaisessa tapauksessa oikeutta saada korvausta tulonmenetyksestä.

Onko oikeutta kieltäytyä asiakkaan kuljettamisesta?

Aikaisemmin taksiliikennelaki (12§) sisälsi velvoitteen hoitaa toimialueensa liikennettä. Vastaavaa sääntelyä ei uudessa liikennepalvelulaissa ei ole. Taksinkuljettaja saa siis vapaasti valita kyyditettävät asiakkaansa. Poikkeuksena tästä ovat kuljetukset, joiden hoitaminen on yrittäjän sopimusoikeudellinen velvoite. Kuljettajalla on kuitenkin oikeus kieltäytyä kuljetuksesta, jos siitä aiheutuu vakavaa hengen tai terveyden vaaraa.

Tapauskohtaisesti on myös huomioitava, että avuttomassa tilanteessa olevasta henkilöstä tulee kuitenkin aina huolehtia ja tarvittaessa kutsuttava esimerkiksi ambulanssi.

Karanteenista ja tartuntapäivärahasta

Jos joudun yrittäjänä koronakaranteeniin?

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, jos yrittäjä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin
tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Tartuntatautipäivärahassa ei
ole omavastuuaikaa ja yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan
YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella. Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten
lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.

Lisätietoa tartuntatautipäivärahasta täältä.

Jos työntekijä määrätään karanteeniin?

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään
jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Päivärahaa ei makseta
esimerkiksi loman ajalta. Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten
tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen karanteenista.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti karanteenin
aiheuttaman ansionmenetyksen. Tartuntatautipäivärahaa maksetaan siis niin kauan kuin päätös
karanteenista jatkuu ja palkkatyössä olevan tartuntatautipäiväraha määräytyy työnantajan
ilmoituksen mukaan. Tartuntatautipäiväraha maksetaan työnantajalle siltä osin kuin työnantaja on
maksanut palkkaa työstä poissaolon ajalta. Tartuntatautipäivärahaa verotetaan kuten
sairauspäivärahaa.

Lisätietoa tartuntatautipäivärahasta täältä.

Milloin tartuntatautipäivärahaa maksetaan?

Tartuntatautipäivärahaa maksetaan maksukausittain jälkikäteen. Ensimmäinen maksukausi on 6
arkipäivää ja seuraavat maksukaudet 25 arkipäivää. Tartuntatautipäivärahan viimeinen erä
maksetaan, kun oikeus etuuteen päättyy.

Työntekijän sairastuminen

Miltä ajalta palkanmaksuvelvollisuus?

Työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle sairausajan palkkaa omavastuuajalta eli sairastumispäivältä ja sitä seuranneelta yhdeksältä arkipäivältä. Omavastuuajan jälkeen Kela maksaa työntekijälle sairauspäivärahaa.

Miten sairausajan palkka lasketaan?

Tarkoituksena on maksaa palkkaa sen verran kuin työntekijä olisi vuoroistaan ansainnut. Jos työntekijä on töissä provisiopalkalla, lasketaan hänelle keskimääräinen päiväpalkka tai tuntipalkka viimeisen vuosineljänneksen tai kuuden kuukauden ajalta. Jos työntekijä on töissä aikapalkalla eli esimerkiksi kiinteällä tuntipalkalla, sairausajan palkkaa maksetaan tuntipalkan mukaisesti. Sairausajalta maksetaan palkkaa niiltä vuoroilta, jotka työntekijä on estynyt hoitamaan sairauden tai tapaturman vuoksi. Alle kuukauden kestäneissä työsuhteissa työntekijällä on oikeus saada 50 prosenttia palkastaan.

Työntekijän lapsen sairastuminen tai joutuminen karanteeniin

Jos työntekijän lapsi sairastuu?

Työntekijällä on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata, jos hänen lapsensa tai muu hänen
taloudessaan vakituisesti asuva lapsi sairastuu äkillisesti. Hoitovapaan saa, jos lapsi on alle 10-
vuotias. Tilapäinen hoitovapaa voi kestää enintään neljä työpäivää kerrallaan. Työnantajalla ei ole
lain mukaan palkanmaksuvelvollisuutta tilapäisen hoitovapaan ajalta.

Jos työntekijän lapsi joutuu karanteeniin?

Jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen lapsensa hoitoa varten, niin työnantajan on pyrittävä
järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä. Työnantaja ja työntekijä
sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä. Työnantajalla ei ole lain mukaan tällaisen poissaolon
ajalta palkanmaksuvelvollisuutta, mutta alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus
tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.

Tutustu 

Liity jäseneksi

 Tapahtumakalenteri

Tutustu Taksiliittoon

Ajankohtaista 

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA

2021-11-22T13:52:02+03:0016.3.2020|Uutiset|