//Taksiasiakas sijaiskärsijänä – Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistus on puutteellista

Taksien saatavuusongelmat johtuvat haja-asutusalueilla ja maaseudulla osittain siitä, että taksiyrittäjät ja tilauskeskukset eivät ole saaneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) ennakko-ohjeistusta tai -päätöksiä taksimarkkinoiden toimintaan ja asiakkaan etuun liittyvissä kysymyksissä.

Taksien saatavuusongelmat nousivat otsikoihin reilu vuosi sitten säädetyn uuden liikennepalvelulain myötä. Tuolloin muun muassa taksien asemapaikat sekä liikennöinti- ja päivystysvelvollisuus poistuivat. Myös kilpailulainsäädäntöä sovelletaan sääntelystä vapaaseen taksialaan nyt eri tavalla kuin alaan, joka oli aiemmin säädelty.

– Emme halua toimia väärin, emmekä halua niskaamme suuria sanktioita jälkikäteen, jos toiminta tulkitaankin vastoin ennakko-odotuksiamme tavalla tai toisella kilpailulain vastaiseksi toiminnaksi, taksiyrittäjä ja Taksiliiton III puheenjohtaja Tuomo Heino perää aiheellisesti.

Hän toteaa, että alalla on valmiutta ja halua pitää palveluja yllä myös kasvukeskusten reuna-alueilla, haja-asutusalueilla ja maaseudun pienillä paikkakunnilla yöllä ja muina vähäisen kysynnän aikoina, mutta luonnollisesti järkevän liiketoiminnan puitteissa.

– Ei ole realistista, että näillä alueilla syntyisi kaikkina viikonpäivinä tai vuorokaudenaikoina markkinaehtoista kilpailua ja päivystys hoituisi ilman alueen taksiyrittäjien yhteistä sopimusta. Päivystyksestä ei kuitenkaan uskalleta sopia, koska KKV:n jälkikäteisarvioinnin lopputuloksesta ei ole varmuutta. Katsotaanko toiminta kilpailulain vastaiseksi vai onko se sallittua asiakkaiden etuun perustuen, Heino sanoo.

Sama tilanne on taksien tilauskeskuksilla, kun kyse on niiden toiminta-alueen reunoille sijoittuvista alueista. Keskukset eivät voi ohjata välityksensä piirissä olevia takseja, vaikka kysyntää ajoittain olisi reuna-alueilla. Asia olisi hoidettavissa keskuksen ja yrittäjien välisillä sopimuksilla, mutta taas vastakkain ovat kilpailulainsäädäntö ja asiakkaan etu.

– Jos lainsäädäntömme ei mahdollista riittäviä ennakko-ohjeita tai -päätöksiä viranomaisilta, jää vastuu lain tulkinnoista yksinomaan yrittäjille ja tilauskeskuksille. Silloin palveluiden saatavuutta parantava ratkaisut jäävät kohtuuttoman suurienkin sanktioiden pelossa toteuttamatta, Tuomo Heino toteaa.

Suomalaiset taksiyrittäjät eivät kilpailua pelkää.

– Me haluamme palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin, jos meille vain annetaan siihen mahdollisuus. Liiketoimintaansa kukaan ei kuitenkaan ole valmis uhraamaan taksipalvelujen saatavuuden parantamiseksi, Heino painottaa.

Lisätietoja

III puheenjohtaja Tuomo Heino p. 050 356 2557
ja juristi Jenni Välimäki p. 020 7756 810

 

 

2021-11-22T13:57:05+02:0029.11.2019|Tiedotteet|