/Taksi-jäsenlehti
Taksi-jäsenlehti2023-12-18T10:35:07+02:00

Taksi-lehti

Suomen Taksiliiton jäsenlehti Taksi ilmestyy viisi kertaa vuodessa sekä perinteisenä printtilehtenä että digiversiona. Lukijatutkimuksessa (2022) lehti sai runsaasti kiitosta niin sisällöstä, ajantasaisuudesta kuin luotettavuudesta.

Tutkimuksen mukaan suuri osa lukijoista palaa lehden pariin useammankin kerran. Jopa lähes 30 prosenttia lukijoista antaa myös lehden eteenpäin kollegoiden tai muiden alasta kiinnostuneiden luettavaksi.

Lehden päätoimittaja on Jenni Salonen ja toimitussihteeri Elina Ala-Heikkilä.

Lehden taittaa Marko Myllyaho ja ilmoitusmyynnistä vastaa Saarsalo Oy, sanna.makinen(a)saarsalo.fi, p. 041 313 2706.

Lehti painetaan PunaMustassa.

Taksi Mediakortti 2024 (PDF)

Kuva on linkki suurempaan PDF-tiedostoon.

Jäsenlehti myös Taksiliiton kannatusjäsenille

Taksiliiton kannatusjäseniksi pääsevät sellaiset yhteisöt tai henkilöt, jotka eivät ole liikenneluvan haltijoita tai luvanhaltijan liikenteestä vastaavia, mutta haluavat osaltaan tukea ammattimaisen taksiliikenteen kehittämistä.

Nimensä mukaisesti kannatusjäsenyydessä on kyse toimialan kannattamisesta ja tukemisesta.

Liity Taksiliiton kannatusjäseneksi.