/Taksi-jäsenlehti
Taksi-jäsenlehti2022-07-05T09:57:54+03:00

Taksi-lehti on Suomen Taksiliiton julkaisema ammatti- ja jäsenlehti.

Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa sekä perinteisenä printtilehtenä että digiversiona. Taksi-lehden päätoimittaja on Jenni Salonen ja toimitussihteeri Elina Ala-Heikkilä. Lehden taittaa Legendium Oy ja ilmoitusmyyntiä hoitaa Saarsalo Oy / Sanna Mäkinen. Lehti painetaan PunaMustassa.

Taksi! Mediakortti 2022 (PDF)

Jäsenlehti myös Taksiliiton kannatusjäsenille

Taksiliiton kannatusjäseniksi pääsevät sellaiset yhteisöt tai henkilöt, jotka eivät ole liikenneluvan haltijoita tai luvanhaltijan liikenteestä vastaavia, mutta haluavat osaltaan tukea ammattimaisen taksiliikenteen kehittämistä.

Nimensä mukaisesti kannatusjäsenyydessä on kyse toimialan kannattamisesta ja tukemisesta.

Liity Taksiliiton kannatusjäseneksi.