/Taxiföretagare
Taxiföretagare2022-03-07T16:23:58+02:00

Taxiföretagare

Taxiföretagare är verksamma i servicebranschen där det är viktigt att hitta lämpliga lösningar för kunders transportbehov. I Finland finns det taxiföretag med varierande storlek. Största delen sysselsätter företagaren och en eller två anställda. I allmänhet arbetar företagarna också som förare i sina företag.

Taxiföretagande är en kombination av frihet och ansvar. Samtidigt ger det en bra möjlighet att utveckla företagandet i en önskad riktning. Taxiföretagens kunder består såväl av privat- och företagskunder som av samhällskunder, såsom kommuner.

Verksamhet som taxiföretagare och -förare kräver tillstånd:

Om taxiföretagaren inte själv kör taxi behövs taxitrafiktillstånd som beviljas av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Dessutom ska man göra anmälan om godstrafik om man också tänker transportera varor.

Om taxiföretagaren själv kör taxi behövs dessutom körtillstånd för taxiförare.

Taxitrafiktillståndet beviljas för 10 år i taget. Läs mer om ansökan om tillstånd och taxiföretagens skyldigheter här.

Till förutsättningarna för beviljande av tillståndet hör bland annat:

  1. rättshandlingsförmåga: den sökande är myndig och handlingsbehörig,
  2. gott anseende,
  3. förmåga att sköta ekonomiska skyldigheter
  4. etablering i Finland
  5. företags- och organisationsnummer
  6. yrkeskompetens; den sökande eller den person som ansvarar för den sökandes trafik ska ha avlagt en företagarutbildning och ett företagarprov för taxitrafik

Beställ en guide som stöder företagande

I boken Tie taksiyrittäjäksi – opas yrityksen perustamiseen får du veta vad taxiföretagande kräver och hur du kan planera verksamheten. Taksikuutio Oy:s heltäckande guide på finska ger dig stöd för planeringen av affärsverksamheten och hjälper dig att komma i gång med företagandet på ett lättfattligt och tydligt sätt.

Boken fungerar också för självstudier till företagarprovet eller som ett stöd vid företagarutbildningen.

Beställ här. Medlemsföretagare kan beställa produkter till medlemspriser genom att registrera sig i tjänsten TAKSIT.fi före beställning.

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA