fbpx
/Taxiföretagare
Taxiföretagare2020-06-04T11:12:45+03:00

Taxiföretagare

Taxiföretagare är verksamma i servicebranschen där det är viktigt att hitta lämpliga lösningar för kunders transportbehov. I Finland finns det taxiföretag med varierande storlek. Största delen sysselsätter företagaren och en eller två anställda. I allmänhet arbetar företagarna också som förare i sina företag.

Taxiföretagande är en kombination av frihet och ansvar. Samtidigt ger det en bra möjlighet att utveckla företagandet i en önskad riktning. Taxiföretagens kunder består såväl av privat- och företagskunder som av samhällskunder, såsom kommuner.

Verksamhet som taxiföretagare och -förare kräver tillstånd:

Om taxiföretagaren inte själv kör taxi behövs taxitrafiktillstånd som beviljas av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Dessutom ska man göra anmälan om godstrafik om man också tänker transportera varor.

Om taxiföretagaren själv kör taxi behövs dessutom körtillstånd för taxiförare.

Taxitrafiktillståndet beviljas för 10 år i taget. Läs mer om ansökan om tillstånd och taxiföretagens skyldigheter här.

Tillstånd kan beviljas en enskild näringsidkare, om

 1. sökanden är myndig och handlingsbehörig,
 2. sökanden har gott anseende,
 3. inget tillstånd enligt lagen om transportservice har återkallats under det senaste året,
 4. ett företag som bedriver person-, taxi- eller godstrafik och som står under sökandens bestämmande inflytande inte har försatts i konkurs under de senaste två åren,
 5. sökanden inte har försummat skatter eller lagstadgade avgifter eller inte har för mycket skulder i förhållande till betalningsförmågan,
 6. sökanden inte har meddelats näringsförbud,
 7. sökanden inte genom en lagakraftvunnen dom har konstaterats skyldig till att ha försummat att betala fordringar som grundar sig på ett anställningsförhållande,
 8. sökanden inte har begått andra gärningar som visar att sökanden är uppenbart olämplig att bedriva taxiverksamhet.

Tillstånd kan beviljas ett företag, om

 1. sökanden har gott anseende,
 2. inget tillstånd enligt lagen om transportservice har återkallats under det senaste året,
 3. företaget inte har försatts i konkurs.
 1. en person som utövar bestämmande inflytande i företaget inte under de två senaste åren har haft konkurskopplingar som tyder på uppenbar olämplighet,
 1. företaget inte har för mycket skulder i förhållande till skatter, lagstadgade avgifter eller betalningsförmåga,
 2. verkställande direktören eller en ansvarig bolagsman inte har meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,
 3. sökanden inte genom en lagakraftvunnen dom har konstaterats skyldig till att ha försummat att betala fordringar som grundar sig på ett anställningsförhållande,
 4. sökanden inte har begått andra gärningar som tyder på uppenbar olämplighet.

En annan förutsättning för beviljande av taxitrafiktillstånd är att tillståndssökanden har faktiskt och fast verksamhetsställe i Finland och att den som tillståndssökanden har utsett till trafikansvarig har gott anseende. Även verkställande direktören och de ansvariga bolagsmännen i det företag som söker tillstånd ska ha gott anseende.

Beställ en guide som stöder företagande

I boken Tie taksiyrittäjäksi – opas yrityksen perustamiseen (2018) får du veta vad taxiföretagande kräver och hur du kan planera verksamheten. Taksikuutio Oy:s heltäckande guide på finska med 215 sidor ger dig stöd för planeringen av affärsverksamheten och hjälper dig att komma i gång med företagandet på ett lättfattligt och tydligt sätt.

Beställ här. Medlemsföretagare kan beställa produkter till medlemspriser genom att registrera sig i tjänsten TAKSIT.fi före beställning.

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA