/Taxiförare
Taxiförare2022-03-07T16:27:32+02:00

Taxiförare

Taxibranschen sysselsätter tiotusentals taxiförare i Finland. Det finns alltid jobb för motiverade och engagerade medarbetare, och för närvarande är behovet av arbetskraft stort.

En positiv inställning till kundservice ger bra förutsättningar för taxiförare. Om du kommer bra överens med olika slags människor och tycker om kundservice kan taxiförare vara ett utmärkt yrke för dig!

Körtillstånd för taxiförare är en inkörsport till yrket

För att kunna arbeta som taxiförare behöver du körtillstånd för taxiförare som beviljas av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Körtillståndet gäller för fem år i taget. För personer som fyllt 68 år beviljas tillståndet för två år.

För att få körtillstånd för taxiförare

• ska du ha giltigt körkort i kategori B som beviljats i Finland, i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som du haft i minst ett år.
• ska du uppfylla de medicinska kraven (grupp 2) för professionell trafik (Körkortslag 18 §).
• ska du ha avlagt provet för taxiförare (Obs! Provet ska avläggas på svenska eller finska)
får du inte ha några anteckningar i straff- eller bötesregistret som utgör ett hinder för beviljande av tillstånd.

Information om körtillstånd för taxiförare finns på Traficoms webbplats.

Stöd för arbetet

För att förbereda dig på provet för taxiförare och som stöd för arbetet kan du beställa den grundläggande guiden för taxiförare Avaimet ammattilaisuuteen (på finska).

Beställ här. Medlemsföretagare kan beställa produkter till medlemspriser genom att registrera sig i tjänsten TAKSIT.fi före beställning.

Utöver guiden Avaimet ammattilaisuuteen rekommenderar vi att förare och blivande förare tar del av följande källor med nyttig information: Taxistars – material för förare (In English: Taxistars – A taxi driver’s guide) Observera att materialet inte är avsett för att förbereda sig på provet utan för att stödja arbetet.

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA