/För taxikunder
För taxikunder2022-03-07T16:14:17+02:00

För taxikunder

I Finland kan varje taxiföretagare fritt prissätta sina tjänster. Det är bra om kunden på förhand utreder och jämför olika tjänsteleverantörers priser eller grunderna för dem till exempel på taxiföretagens webbplatser. Även bilarna ska ha prisinformation för kunderna.

Om det totala priset på resan uppskattas överskrida 40 euro (2021) ska föraren och kunden alltid avtala om detta separat.

Kunden ska alltid erbjudas kvitto för betalning.

Det ska gå att betala taxiresor med kontanter, bankkort och de vanligaste kreditkorten, om inget annat separat avtalas på förhand.

Fordon som används för taxitrafik ska ha ett gult taxiljus. Texten ”TAKSI” eller ”TAXI” i svarta bokstäver ska finnas framtill och baktill på lyktan. Det får också finnas annan svart text på lyktan. (Alternativt får taxilyktan vara svart, varvid texten då skall vara gul) Utan taxilykta får man göra företags- eller representationskörningar, där avvikelse från skyldigheten att använda taxilykta har avtalats i förväg genom ett avtal.

Taxin ska ha taxameter eller annan motsvarande utrustning endast om prissättningen baserar sig på avstånd, tid eller en kombination av dem. Taxameter är inte obligatorisk om man avtalar om priset på förhand.

Tillståndshavarens namn och kontaktuppgifter vara synliga i fordonet för kunden.

Taxitjänster kan beställas direkt av taxiföretagare eller via förmedlingsföretag. En ledig taxi kan också hejdas på gatan eller vid en taxistation.

Man kan söka taxitjänster enligt ort på TAKSIT.fi.

Taxiförmedlingsföretag

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA