///Sopimusjärjestely ei oikeuta kuntia ohittamaan kilpailutusta

Taksiliitto on tyytyväinen markkinaoikeuden julkista hankintaa koskevaan päätökseen. Etelä-Pohjanmaalla toimivan Kuusiolinna Terveys Oy:n kuljetuspalvelujen sopimusjärjestelyn todettiin olevan suorahankintana tehty julkinen hankinta, jossa olisi pitänyt noudattaa hankintalakia. Tämä on tärkeä viesti siitä, että sopimusjärjestelyillä ei voida ohittaa kuntien kilpailutusvelvollisuutta.

Keskustaksi Oy teki vuosi sitten valituksen Pohjanmaalla toimivan Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän ja sen jäsenkuntien toiminnasta. Kunnat olivat yhtiöittäneet sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen Kuusiolinna Terveys Oy:n hoidettavaksi vuonna 2015. Kuljetuspalvelut eivät kuitenkaan sisältyneet ulkoistussopimukseen, vaan ne jäivät jäsenkuntien vastuulle.

Kunnat ovat elokuusta 2017 alkaen velvoittaneet lakisääteisten kuljetuspalvelujen asiakkaita tilaamaan matkansa Kuusiolinna Terveys Oy:n ja Sito Oy:n perustamasta Kuljetuskeskuksesta.

– Toteuttamistapa on ongelmallinen, sillä se estää terveen kilpailun kautta syntyvät hyödyt. Päätös Kuljetuskeskuksen käyttämisestä on tehty ilman julkista hankintaa, vaikka markkinoilla on paljon tarjontaa kuljetuspalvelujen ja matkojen välitystoiminnan hoitamiseksi, painottaa Keskustaksin toimitusjohtaja Niko Mäki-Kahma.

Epäily laittomasta suorahankinnasta vaati toimia

Markkinaoikeudelta haettiin ratkaisua siihen, voiko julkisen palvelun järjestäjä siirtää kuljetuspalvelut yksityisen yrityksen tuotettavaksi ilman hankintalain soveltamista. Kuljetuskeskuksen hankkeen esittelijät toivat yrittäjille järjestetyissä tilaisuuksissa useaan otteeseen esille, että palveluja ei tarvitse kilpailuttaa, koska Kuusiolinna Terveys Oy on yksityinen yritys.

Markkinaoikeus toteaa päätöksessään yksiselitteisesti, että kyseessä on hankintalain alainen suorahankinta eli sitä on tarkasteltava julkisten hankintojen menettelysääntöjen kautta. Laittomasta suorahankinnasta tehty valitus saapui markkinaoikeuteen kuitenkin liian myöhään, sillä se olisi tullut tehdä kuuden kuukauden sisällä Kuljetuskeskustoiminnan sopimuksen solmimisesta. Tämän vuoksi markkinaoikeus jätti suorahankinnan lainvastaisuuden arvioimatta ja muut asiaa koskevat päätökset tekemättä.

– Laittomista suorahankintasopimuksista on kuitenkin mahdotonta saada tietoa ajoissa. Hankintayksiköt eivät tee lain vaatimia julkisia ilmoituksia hankinnoistaan ja sopimusten teko piilotetaan osakeyhtiöiden sisälle. Ei voi olla niin, että tekemällä suorahankinta­sopimuksen pöytälaatikkoon puoli vuotta ennen varsinaisen palvelun käynnistämistä, voi viitata kintaalla hankintalaille, Niko Mäki-Kahma päivittelee.

Vain avoimella hyvällä kilpailutuksella saadaan hyviä tuloksia 

Kuntien julkisten hankintojen tulee olla avoimia. Avoimen kilpailutuksen tavoitteena on löytää palveluntarjoaja, joka kykenee laadukkaasti ja sopivalla hinnalla tarjoamaan kunnan tarvitsemaa palvelua julkisen tarjouspyynnön mukaisesti. Hämärät suorahankinnat, joissa kaikilla toimijoilla ei ole edes mahdollisuutta tarjota palveluaan kunnalle, eivät ole kunnan ja sen asukkaiden etu.

– On todellinen vaara, että kilpailutuksen kiertäminen erilaisten järjestelyjen avulla muuttuu Suomessa käytännöksi ja pienten toimijoiden mahdollisuudet tarjota palvelua muuttuvat olemattomiksi. Suomen Taksiliitto antaakin täyden tukensa Keskustaksille ja muille alan toimijoille, jotta tällaista käytäntöä ei maahamme synny. Seuraamme aktiivisesti, miten kuljetuspalvelujen hankintaa toteutetaan eri maakunnissa, kertoo Suomen Taksiliiton juristi Joona Kaunisniemi.

Lisätietoja

Niko Mäki-Kahma, toimitusjohtaja, Keskustaksi Oy, p. 040 500 5490, niko.maki-kahma@keskustaksi.fi

Joona Kaunisniemi, juristi, Suomen Taksiliitto ry, p. 020 775 6813 tai joona.kaunisniemi@taksiliitto.fi

2018-12-18T09:33:13+03:0018.12.2018|Ajankohtaista, Tiedotteet|