/Kuka ja kuinka voi asettua ehdolle?
Kuka ja kuinka voi asettua ehdolle?2022-09-06T14:29:48+02:00

Kuka ja kuinka voi asettua ehdolle?

Ehdokkaaksi ilmoittautuminen ja ehdokastietojen julkaiseminen

Ehdolle voi asettua luvanvaraista taksiliikennettä harjoittava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilön liikenteestä vastaava henkilö, joka on jäsenyhdistyksen jäsen suoraan tai välillisesti toisen yhdistyksen kautta tai liiton suorajäsen.

Ilmoittaudu ehdokkaaksi linkin kautta avautuvalla lomakkeella. Ehdokasasettelu päättyy 6.4.2023, minkä jälkeen ehdokkaaksi ei voi enää sääntöjen mukaan asettua.

Kaikki määräaikaan mennessä toimitetut ehdokastiedot julkaistaan vaalisivuilla sitä mukaa, kuin ilmoittautumisia tulee.

Ehdolla voi olla vaikka kaikkiin luottamustehtäviin, mutta valituksi voi tulla vain yhteen.

Ensimmäisenä kokouspäivänä käydään puheenjohtajavaali ja sen lisäksi varapuheenjohtajavaali. Toisena kokouspäivänä käydään liittohallituksen vaali, minkä jälkeen seuraa vielä liittovaltuuston vaali. Jos ehdokas tulee valituksi johonkin luottamustehtävistä, ei ehdokkuutta huomioida enää sen jälkeen tulevissa vaaleissa. Mahdollisesti osa valtuustoehdokkaista on ehdolla myös liittohallitukseen. Jos ehdokas tulee valituksi hallitukseen, ei ehdokkuutta enää valtuustovaalissa huomioida. Niiden valtuustoehdokkaiden kohdalla, jotka ovat mahdollisesti ehdolla myös hallitukseen, tieto merkitään valtuustoehdokkaiden esittelytekstiin.

Ehdokastietojen täydentäminen

Ehdokasasettelu päättyy 6.4.2023  eikä ehdolle asettuminen ole enää sen jälkeen mahdollista. Ehdokasesittelyä varten pyydettyjä muita tietoja ja materiaaleja (mm. kuva) voidaan täydentää ehdokasasettelun päättymisen jälkeenkin. Tietojen täydennykset toimitetaan osoitteeseen: taksiliitto@taksiliitto.fi

Tutustu 

Liity jäseneksi

 Tapahtumakalenteri

Tutustu Taksiliittoon

Ajankohtaista 

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA