//Mistä on kyse, kun puhumme edunvalvonnasta?

Blogi

Mistä on kyse, kun puhumme edunvalvonnasta?

Taksiliitolla on periaatteessa vain kaksi tehtävää. Ensinnäkin vaikuttaminen ja edunvalvonta ja toisekseen jäsenneuvonta ja -palvelut. Molempia näitä tehtäviä tehdään myös viestinnän eri keinoin.

Mitä edunvalvonta oikein on? Oikein lyhyesti todettuna Taksiliiton edunvalvonnan ainoa tehtävä on huolehtia siitä, että taksiyrittäjien toimintaolosuhteet ovat sellaisia, että jokaisella taksiyrittäjällä on tasavertaiset ja tasapuoliset mahdollisuudet menestyä omassa yritystoiminnassaan. Sen jälkeen jokainen yrittäjä itse vastaa siitä, menestyykö vai ei.

Tapasimme juuri liikenne- ja viestintäministeriön uuden ylijohtajan joukkoineen. Keskustelimme Taksiliiton tavoitteista ja siitä, mikä on se perusongelma, jonka me haluamme ratkaista. Mielestäni yhdellä sanalla todettuna se on luottamus.

Kenen luottamuksesta on kyse ja mihin pitäisi luottaa?

Tähänkin oikein lyhyesti voisi todeta, että kaikkien luottamus kaikkeen. Vähän tarkentaen jokaisen taksiyrittäjän tulisi voida luottaa siihen, että taksimarkkinoilla toimiessaan jokaista yrittäjää kohdellaan tasavertaisesti, ja jokaiselta vaaditaan täsmälleen samoja edellytyksiä. Taksiyrittäjän tulee voida luottaa siihen, että jokaiselta peritään verot ja maksut tasapuolisesti. Jokaisen taksiyrittäjän tulee voida luottaa, että kilpaileva yrittäjä ei saa etua siitä, että maksaa palkat pimeästi tai jättää eläkemaksut maksamatta. Kyse on siis yrittäjien luottamuksesta yhteiskuntaan, viranomaisiin, valvontaan, lainsäädäntöön ja niin edelleen.

Toisaalta myös kuluttajien ja taksin käyttäjien tulee voida luottaa taksiyrittäjiin. Kuluttajien on voitava luottaa siihen, että yrittäjät ovat hoitaneet vastuunsa ja velvoitteensa. Taksin käyttäjän auton kyydissä istuessaan on voitava luottaa siihen, että kuljettaja tietää mihin menee. Asiakkaan tulee myös pystyä luottamaan siihen, että hän on kaiken kaikkiaan turvallisessa kyydissä ja hinnasta eikä kuitista tarvitse kinastella. Kyse on siis kuluttajien luottamuksesta taksitoimialaan.

Luottamusta joko on tai sitä ei ole

Luottamusta joko on tai sitä ei ole. Liiketoiminnan moraalikato lisääntyy ja leviää, kun taksiyrittäjät menettävät luottamuksensa yhteiskunnan eri toimijoihin ja heidän kykyynsä huolehtia niin lainsäädännön kuin käytännön valvonnan näkökulmasta tasapuolisista toimintaolosuhteista taksimarkkinoilla. Toisaalta asiakaskato lisääntyy ja leviää, jos kuluttajat menettävät luottamuksensa taksitoimialaan.

Taksiliitto toimii rehellisten, asiansa hoitavien yrittäjien edunvalvojana. Me Taksiliitossa puolustamme luottamusta suuntaan ja toiseen sillä mandaatilla, jonka jäsenet meille ovat antaneet. Jos taksiyrittäjillä ei ole luottamusta edunvalvontaan, niin sitten sitä ei ole, eikä näin ollen ole myöskään edunvalvontaa. Toimimme vain jäsenten luottamuksen mahdollistamana, ja jäsenenä olet mukana vaikuttamassa edunvalvontatyöhömme.

Timo Koskinen
toimitusjohtaja

Tutustu 

Liity jäseneksi

 Tapahtumakalenteri

Tutustu Taksiliittoon

Ajankohtaista 

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA

2022-11-30T09:59:52+02:00