//Tavoitteet
Tavoitteet2023-08-15T11:13:49+03:00

Tavoitteet

Taksiliiton tavoitteet hallituskaudelle 2023 – 2027

Suomen Taksiliitto on taksiyrittäjien edunvalvontajärjestö ja liikennepalvelualan asiantuntija. Valvomme taksiyrittäjyyden tasapuolisten toimintaedellytysten toteutumista Suomessa, ja haluamme jatkaa taksiliikenteen kehittämistä myös vuonna 2023 alkavalla vaalikaudella.

Päätavoitteemme: Turvallinen taksiliikenne, tehokas valvonta, taksi osana julkista liikennettä ja vähäpäästöinen taksiliikenne. Esitteemme (kuva on linkki PDF-tiedostoon) on vapaasti hyödynnettävissäsi ja jaettavissasi. Kysy meiltä tavoitteista tai esitteestä: yhteystiedot.

Turvallinen taksiliikenne

Taksiliikenneluvan myöntämisen ehtoja tiukennetaan liikennepalvelulain hyvämaineisuuden vaatimuksissa siten, ettei seksuaalirikoksia sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista tuomittujen tai yli kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen tuomittujen henkilöiden olisi mahdollista saada taksiliikennelupaa.

Taksinkuljettajan kelpoisuusehtoja täsmennetään siten, että kuljettajan tulee suorittaa pakollinen alan koulutus sekä säännöllinen jatkokoulutus pitääkseen kuljettajalupansa voimassa. Kuljettajaluvan myöntämisen esteenä olevia rikoksia on myös täsmennettävä. Esimerkiksi maksuvälinepetosten tulee olla este taksinkuljettajan ajoluvalle.

Taksiliikenteen yrittäjäkokeen järjestämisedellytyksiä tulee vahvistaa eriyttämällä koulutus ja kokeen järjestäminen toisistaan. Kokeiden järjestäjän tulee olla viranomaistaho. Yrittäjäkoulutuksen laajuutta tulee kasvattaa, ja koulutuksen järjestäjätahoja tulee valvoa laadun varmistamiseksi.

Tehokas valvonta

Taksiajoneuvon ja taksiliikenneluvan välille on saatava selkeä yhteys viranomaisrekisterissä taksialan harmaan talouden torjumiseksi. Taksimatkasta kerättävien tarpeellisten tietojen tulee tallentua yhteiseen viranomaisjärjestelmään, johon kaikilla taksialaa valvovilla viranomaisilla on pääsy. Lisäksi ajoneuvossa tulee olla nähtävillä kuljettajan ajolupa.

Taksiliikenteen viranomaisvalvontaa tulee vahvistaa vaalikaudella osoittamalla valvontaa tekevälle Liikenne- ja viestintävirasto Trarficomille lisäresursseja erityisesti taksiliikenteen tarkastamiseen ja erityisten taksitarkastajien tehtävän perustamiseen. Valvontaa tulee kohdistaa myös tunnuksettomiin takseihin ja laittomiin kyytiryhmiin.

Valvontaviranomaisten puuttumiskeinoja taksamittarin tai muun laitteen käyttövelvoitteen laiminlyöntiin tulee vahvistaa lainsäädännössä. Viranomaisen on määritettävä muun laitteen vaatimukset.

Taksit osana julkista liikennettä

Hallitus selvittää taksipalveluiden tarjontaa ja saatavuutta koko maassa ja tekee selkeän julkisen liikenteen palvelutasomäärittelyn taksiliikenteestä.

Julkisten kilpailutusten hankinnat tulee tosiasiallisesti hoitaa kilpailutuksen ehtojen mukaisesti. Sekä palveluntuottajaa että hankintayksikköä on pystyttävä helposti valvomaan tältä osin.

In-house -asemaa ei saa käyttää keinona kilpailun rajoittamiseen ja kilpailutusten kiertämiseen julkisia taksipalveluita hankittaessa.

Hallitus laatii tarvittavat lainsäädännön muutokset rekisteröimismenettelyn käyttöönottamiseksi. Jokainen vaatimukset täyttävä taksiyritys voi rekisteröityä tuottamaan taksipalveluja Kelan asiakkaille.

Kela-kuljetusten omavastuuosuuden perintä asiakkaalta siirretään Kelan tehtäväksi.

Vähäpäästöinen taksiliikenne

Hallitus laatii tukipaketin taksiliikenteen sekä yleisimmin ammattiliikenteen latausinfrastruktuurin rakentamiseksi vaalikauden aikana.

Kuntien tulee mahdollistaa riittävä latausinfra keskeisimmille taksiasemille.

Taksiliikennekäyttöön tuleville sähköautoille myönnetään hankintatukea 5000 euroa. Tähän toimenpiteeseen valtio varaa 5 miljoonaa euroa. Lisäksi tehdään taksiliikenteestä poistuvien autojen kierrätyspalkkiojärjestelmä, joka kannustaa taksiyrittäjiä vaihtamaan taksiautonsa vähäpäästöisiin ja päästöttömiin autoihin.

Taksien ajoneuvoverosta luovutaan.

Tule mukaan vaikuttamaan. Liity jäseneksi.