//LiikenneSuomi vaatii jakeluvelvoitteen alentamista ja ammattidieseliä

Tiedote 17.4.2023

LiikenneSuomi vaatii jakeluvelvoitteen alentamista ja ammattidieseliä

LiikenneSuomi eli Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ja Suomen Taksiliitto vaatii jakeluvelvoitteen alentamista ja ammattidieselin käyttöönottoa. Suomen ilmastopolitiikan tavoitteet voidaan toteuttaa kustannustehokkaammin ja oikeudenmukaisemmin kuin ammattimaisen liikenteen kustannuksia nostamalla. Liikenteen maltilliset verot ja maksut luovat pohjaa taloudelliselle kasvulle, varmistaa maamme kilpailukykyä sekä mahdollisuutta elää ja asua kaikkialla Suomessa ilmastopolitiikan toteutusta vaarantamatta.

Liikenteen nestemäisten polttoaineiden jakeluvelvoitteella tavoitellaan liikenteen päästöjen vähentämistä. Jakeluvelvoite on aiemmin linjattu korotettavaksi 13,5 prosentista 28 prosenttiin vuoden 2024 alusta. Päästövähennykset voidaan kohdentaa oikeudenmukaisemmin koko taakanjakosektorille: jakeluvelvoitteen nosto ei ole ainoa vaihtoehto, kun kaikki taakanjakosektorin päästövähennyskeinot otettaisiin laaja-alaisemmin käyttöön.

Kuljetusalasta ei tule tehdä päästövähennysten maksajaa. Hallitusohjelmaneuvotteluissa tulisikin linjata kustannustehokkaammista ja oikeudenmukaisemmista vähennyskeinoista. Nykyisellä sääntelyllä ammattiliikenteen kustannukset ovat nousemassa kohtuuttomasti.

Ammattimaisessa liikenteessä on siirrytty ja siirrytään vaihtoehtoisiin ja ilmastopolitiikan kannalta kestäviin käyttövoimiin, kun se on teknistaloudellisesti mahdollista. Nykyisellä ajoneuvokalustolla siirtymää ei ole mahdollista toteuttaa kaikilta osin lähivuosina, joten jakeluvelvoitteen alentaminen sekä sen rinnalla ammattidieselin käyttöönotto turvaisivat alan kustannuskilpailukyvyn ja mahdollisuudet sopeutua muutoksiin pidemmällä aikajänteellä. Tähänastiset muutokset osoittavat, että vihreä siirtymä etenee siellä, missä se on mahdollista.

LiikenneSuomi-ryhmä eli Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Suomen Taksiliitto vaativat myös, että kuljetuspalveluiden kustannuksia alennetaan ammattidieselin nopealla käyttöönotolla Suomessa. Ammattidiesel tarkoittaa dieselpolttoaineveron palautusta kuorma- ja linja-autojen haltijoille. Järjestelmä on käytössä useassa EU-maassa ja Belgiassa myös takseille.

Ammattidieselillä on suora positiivinen vaikutus Suomen kustannuskilpailukykyyn ja myös maan ja sen eri osien saavutettavuuteen. Se tulee ottaa Suomessa käyttöön nopeasti, toteaa toimitusjohtaja Anssi Kujala Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL:sta.

Sekä jakeluvelvoitteen alentaminen että ammattidieselin käyttöönotto ovat molemmat aivan keskeisiä keinoja kuljetusalan turvaamisen ja tulevaisuuden kannalta, kun tulevan hallitusohjelman sisällöstä neuvotellaan.

Lisätietoa ammattidieselistä: skal.fi/ammattidiesel.

Lisätietoja toimituksille
Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL ry, anssi.kujala@skal.fi, p. 0400 567 925
Timo Koskinen, toimitusjohtaja, Suomen Taksiliitto ry, timo.koskinen@taksiliitto.fi, p. 040 570 9070
Mika Mäkilä, toimitusjohtaja, Linja-autoliitto ry, mika.makila@linja-autoliitto.fi, p. 040 060 6750

Viestintä
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Heini Polamo, heini.polamo@skal.fi, p. 040 506 0131
Suomen Taksiliitto ry, Elina Ala-Heikkilä, elina.ala-heikkila@taksiliitto.fi, p. 040 544 9728
Linja-autoliitto ry, Kristiina Manninen, kristiina.manninen@linja-autoliitto.fi, p. 040 529 2079
www.liikennesuomi.fi

LiikenneSuomi edustaa yrittäjävetoista ammattimaista kuljetusliikennettä. LiikenneSuomi-ryhmän muodostavat Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Taksiliitto. Ryhmän tarkoituksena on vahvistaa ammattimaisen, luotettavan, turvallisen ja kaikkien saatavilla olevan kuljetustoimialan toimintaedellytyksiä. www.liikennesuomi.fi

2023-04-17T15:01:51+03:0017.4.2023|Tiedotteet|