//Lausunto: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026