//Lausunto: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024–2031

Lausunto: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024–2031

Lausuntopalvelun kautta 28.2.2023

Maantieverkon parantamishankkeiden toimenpiteiden osalta on jatkotyössä ehdottomasti tunnistettava taksiliikennettä edistävät hankkeet. Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, jossa taksiliikenne on tärkeä osa saavutettavuuden ja kestävyyden näkökulmasta. Taksi mahdollistaa liikkumisen ilman omaa ajoneuvoa, ja on näin yksi ratkaisu ja mahdollisuus kestävään liikkumiseen. Lisäksi taksi on osa julkista liikennettä ja toimiva julkinen liikenne edellyttää tyypillisesti taksipalvelun matkan ensimmäiselle tai viimeiselle etapille.

Taksipalveluiden saatavuuden heikentyminen viime vuosina on olennaisesti muuttanut alan tilannetta, eikä liikenneinfrahankkeiden kokonaistarkastelussa tule unohtaa, että määrätylle väestöryhmälle taksi on välttämätön liikkumismuoto. Parantamishankkeissa ei siis tule unohtaa yhtä liikennemuotoa, vaan jatkotyössä tulee kiinnittää erityistä huomiota taksipalveluiden käytön edistämiseen. Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että valitettavasti investointiohjelman rahoituksen taso ei vastaa maantieverkon kehittämistarvetta varsinkaan muuttuneessa toimintaympäristössä.

Lausunto Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024–2031 (pdf)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VÄYLÄ/150/04.00/2023

2023-03-14T12:37:43+02:001.3.2023|Lausunnot|