//Lausunto luonnoksesta kansalliseksi jakeluinfraohjelmaksi vuoteen 2035

Lausunto luonnoksesta kansalliseksi jakeluinfraohjelmaksi vuoteen 2035

Lausuntopalvelun kautta 28.2.2023

Ohjelmaluonnossa on tunnistettu kattavasti jakeluinfran nykytilanne. Suomen Taksiliitto pitää hyvänä asiana, että ohjelmaluonnoksessa nostetaan toimenpiteenä esille taksiliikenteen tarpeisiin rajattujen latauspisteiden toteuttamismahdollisuuksien ja -tarpeiden selvittäminen. Taksiliikenteen sähköistyminen vaatii saavutettavaa, mutta myös ammattiliikenteen erityistarpeet huomioivaa latausverkostoa koko Suomessa.

Taksiyrityksen pääasiallisen toiminta-alueen latauspisteiden sijainti ja riittävyys ovat keskeisiä tekijöitä, kun taksiyritys harkitsee vähäpäästöisempään ajoneuvokalustoon siirtymistä. Liiketoiminnan liikkuvuuden vuoksi yrittäjän kotona tai yrityksen omassa toimipisteessä olevat latauspisteet eivät useinkaan ole riittäviä, vaan olennaista on saada latauspisteitä myös harvaan liikennöidylle alueille, mihin latausverkostoa ei synny markkinalähtöisesti. Samoin latauspisteitä on järkevää sijoittaa alueille, jotka ovat yleisesti taksien kannalta hyvin saavutettavissa. Latauspisteitä tulee saada esimerkiksi taksiasemille sekä rakentaa latauspisteitä erityisesti ammattiliikenteelle varatuille alueille. Lisäksi taksiliiketoiminnan kannalta olennaista on latauspisteillä kulutettu aika. Autokannan sähköistyessä nopeasti on huomioitava, että mahdollisuus nopeaan ja sujuvaan välilataukseen työvuoron aikana korostuu erityisesti taksiliikenteessä. Jakeluinfran kehittämisessä ja erityisesti toimenpiteiden konkretisoinnissa on siis tunnistettava ammattiliikenteen erityistarpeet.

Autokannan uusiutuminen on välttämättömyys jakeluinfran markkinalähtöiselle kehitykselle. Vaikka alueen latausinfran saatavuus on merkittävä tekijä, niin jäsenillemme teettämiemme kyselyiden perusteella ylivoimaisesti merkittävin kannustin vihreässä siirtymässä on taksiajoneuvojen hankintatuki. Hankintatuki on tehokas keino kannustaa taksiliikennettä sähköistymään. Tämän vuoksi toimenpidevalikoimaa on mielestämme todella tärkeää laajentaa niin, että hankintatuki tulee jatkossa koskemaan myös takseja.

Lausunto luonnoksesta kansalliseksi jakeluinfraohjelmaksi vuoteen 2035 (pdf)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11483/2022

2023-03-14T12:38:06+02:001.3.2023|Lausunnot|