//Lausunto Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista

Lausuntopalvelun kautta annettu lausunto 27.10.2023

Kiitämme mahdollisuudesta lausua Liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnokseen Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista. Asetusluonnoksen maksut ovat pääosin samat kuin nyt voimassa olevan ja tällä asetuksella uusittavan asetuksen mukaiset maksut ovat.

Vuoden 2023 alusta taksiliikenteeseen liittyviä maksuja korotettiin merkittävästi. Esimerkiksi liikenneluvan haltijoilta perittävää vuosimaksua korotettiin kuluvan vuoden alussa peräti 25 % ja taksiliikenneluvan hakemusmaksua korotettiin yli 100 %. Pidimme tuolloin tehtyjä korotuksia edelleen kohtuuttoman korkeina ja edelleenkin pidämme kerättäviä maksuja suurina. Mielellämme kuulisimme mihin käytetään vuosittain toimialalta vuosimaksuina perittävät lähes miljoona euroa? Tai miksi esimerkiksi liikenneopettajalupahakemus on kolmanneksen edullisempi kuin taksinkuljettajan ajolupahakemus? Mielestämme taksiliikenteeseen kohdentuvat maksut ovat ylimitoitettuja kaiken kaikkiaan.

Toisekseen kiinnitämme huomiota eri liikennemuotojen lupamaksujen kustannusvastaavuuteen. Tieliikenteen maksujen kustannusvastaavuus viime vuonna on ollut peräti 112 %, kun kaikilla muilla liikennemuodoilla kustannusvastaavuus on jäänyt alle 100 %. Ja kun myös ennusteet vuosille 2023 ja 2024 näyttävät saman kehityksen jatkuvan, vain tieliikenteen osalta kustannusvastaavuus ylittää 100 % rajan ja kaikilla muilla liikennealoilla kustannusvastaavuus jää saavuttamatta.

Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin laajat ja kattavat tietovarannot saadaan mahdollisimman laajasti avoimeen käyttöön. Vanhentuneesta teknologiasta on päästävä eroon pikaisesti. Yritystoiminta perustuu nykyisin entistä enemmän digitalisaatioon ja avoimiin rajapintoihin ja myös valtiovallan ylläpitämät järjestelmät on saatettava nykyvaatimusten edellyttämälle tasolle. Sekä liikennelupa- että ajoneuvorekisterin avaaminen kaikkien käytettäväksi lisää tehokkuutta ja parantaa mahdollisuuksia harjoittaa taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa. Vanhentuneet tietojärjestelmät eivät saa olla tässä esteenä, erityisesti kun juhlapuheissa jatkuvasti todetaan maamme olevan digitalisaation kärjessä.

Suomen Taksiliitto ry

2023-10-30T08:43:15+02:0030.10.2023|Lausunnot|