//Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuljetusyritysten määräaikaisestapolttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

Saatuamme lisätietoa otsikossa mainittuun lausuntopyyntönne lausumme aiemmasta tiedosta poiketen seuraavaa. Eduskunta on vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa varannut kuljetusyritysten määräaikaiseen polttoainetukeen 75 miljoonaa euroa. Nyt voimassa olevan lain ja hallituksen esityksen mukaan tästä määrärahasta jäisi nyt esitetyssä muodossaan merkittävä osa käyttämättä.

Kun koko kuljetustoimiala joutui äkillisen ja ennalta-arvaamattoman poikkeuksellisen voimakkaan polttoaineiden hintojen nousun myötä voimakkaisiin taloudellisiin ongelmiin, päätti eduskunta em. lisätalousarviossaan tukea kuljetusalaa em. 75 miljoonalla eurolla. Ymmärtääksemme eduskunnan tahto tuolloin oli saada kuljetustoimialaa tuettua nimenomaa riittävällä euromäärällä, jotta ala ei joudu tarpeettoman suuriin ongelmiin nousseiden polttoainehintojen vuoksi.

Jotta eduskunnan tahto toteutuu, tulee nyt esillä olevan määräaikaisen polttoainetuen prosentuaalista tukimäärää nostaa esillä olevasta 5 %:n tasosta tasoon 8,5 %.

Muutosesitys

Yhdymme varauksetta Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n esitykseen, että laissa olevia tukiprosentteja nostetaan sekä polttoaine- että polttoöljytuen osalta 8,5 prosenttiin muuttamalla sekä voimassa olevan lain 3 §:ssä että hallituksen esityksen 3 a §:ssä säädettyjä prosentteja viidestä 8,5 prosenttiin. Tällöin polttoainetuen kokonaismääräksi muodostuisi 74,8 miljoonaa euroa, joka vastaa lisätalousarviossa varattua määrärahaa.

Lausunto 3.10.2022 eduskunnan talousvaliokunnalle:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

HE 188/2022

2022-10-03T14:51:42+03:003.10.2022|Lausunnot|