//Lausunto hallituksen esityksestä  laiksi arvonlisäverolain väliaikaiseksi muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esityksestä  laiksi arvonlisäverolain väliaikaiseksi muuttamiseksi

Suomen Taksiliitto ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen esityksestä arvonlisäverolain väliaikaiseksi muuttamiseksi. Lausuntonaan Suomen Taksiliitto toteaa seuraavaa:

Esitys on erittäin kannatettava. Sen lisäksi, että se lisää kuluttajien ostovoimaa, on henkilökuljetusten arvonlisäveron poistosta laajempaa yhteiskunnallista hyötyä.

Vuonna 2019, joka oli viimeisin pandemiaa edeltävä kokonainen vuosi ja siten henkilökuljetukset olivat normaalilla tasolla, ostivat kunnat Tilastokeskuksen mukaan kuljetuspalveluja keskimäärin 130 miljoonalla eurolla kuukaudessa. Mikäli näistä kuljetuksista kaksi kolmasosaa on henkilökuljetuksia, muodostuu arvonlisäveron poistosta kunnille lähes 8 miljoonan euron säästö kuukaudessa. Kansaneläkelaitokselle syntyy kuljetuspalveluiden ostoissa säästöä yli 2 miljoonaa euroa kuukausittain.

Nähdäksemme on myös ensiarvoisen tärkeää, että arvonlisäveron väliaikaisesta poistamisesta huolimatta ostojen sisältämän arvonlisäveron vähennysoikeus säilyy. Vähennysoikeuden poistamisella olisi vakavia seurauksia henkilökuljetusyritysten taloudelle, joka heijastuisi sekä työllistämisen mahdollisuuksiin että kykyyn investoida.

Lain voimassaoloa on tarkoituksenmukaista jatkaa 30.6.2023 asti Koulukuljetukset muodostavat merkittävän osan kuntien ostamasta henkilöliikenteestä, joten nähdäksemme hallinnollisesti kevein ratkaisu sekä asiakkaille että yrittäjille olisi poistaa arvonlisävero koko kevätlukukauden ajaksi. Esitämmekin, että lain voimassaoloaikaa jatketaan 30.6.2023 asti.

Lausunto 16.9.2022

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain väliaikaiseksi muuttamiseksi

Lausuntopyyntö VM112:00/2022

2022-09-16T13:25:07+03:0016.9.2022|Lausunnot|