//Lausunto autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista

Lausunto Traficomin määräysluonnokseen autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista

Lausunto 24.4.2023

Suomen Taksiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua määräysluonnoksesta autojen ja niiden perävaunujen teknisiksi vaatimuksiksi. Lausunnossamme olemme keskittyneet taksialan kannalta olennaisiin kysymyksiin.

Kohta 3.7 Taksamittari

Laki liikenteen palveluista 15 a§ edellyttää, että taksiliikenteeseen käytettävässä ajoneuvossa käytetään taksamittaria tai muuta laitetta, joka kerää lain edellyttämät tiedot.

Liikenne- ja viestintävirasto on antanut määräyksen sekä taksamittarin, että vastaavan laitteen ominaisuuksista. Lausunnolla olevassa määräyksessä on informatiivinen viittaus taksamittarin, mutta ei taksamittaria vastaavan laitteen osalta. On varsin erikoista, että ainoastaan toinen vaihtoehtoisista taksiajoneuvon pakollista varusteista on mainittu ajoneuvomääräyksessä ja toinen ei. Esitämmekin, että informatiivinen viittaus sisällytetään määräykseen myös taksamittaria vastaavan laitteen osalta.

Kohta 3.24 Paariauto

Määräysluonnokseen on lisätty uutena paariauton määritelmä. Tämä on erittäin kannatettava ja tarpeellinen lisäys, sillä poistetaan nykyisen suosituksen aiheuttama osittain epäselvä tilanne. Määräys vastaa sisällöltään nykyistä suositusta, mikä on erittäin hyvä asia. Nykyisen suosituksen osalta ainoana haasteena on ollut paarien yläpuolisen vapaan korkeuden määrittely. Perustelumuistioluonnoksessa asia on selkeytetty. Nähdäksemme tarkennus siitä, että mittavaatimus koskee koko paarien yläpuolista aluetta olisi syytä siirtää perustelumuistiosta itse määräykseen. Esitämme, että kyseinen kohta muutetaan muotoon: ”Vaakasuoraan asentoon autoon kiinnitettyjen paarien ja auton sisäkaton välisen esteettömän etäisyyden tulee koko paarien yläpuolisella alueella olla vähintään 0,75 m mitattuna paarin makuualueen yläpinnasta ilman patjaa.”

On hyvä, että paarien korkeus merkitään rekisteriin, jotta voidaan todentaa vapaatilan riittävyys. Vaihdettaessa paarimallia on merkityksetöntä, mikäli paarien yläpuolelle jäävä vapaatila kasvaa. Esitämmekin, että kyseinen kohta muutetaan muotoon:” Tieto auton hyväksymisestä paariautoksi ja siihen hyväksyttyjen paarien enimmäiskorkeudesta merkitään rekisteriin.”

Suomen Taksiliitto ry

2023-04-25T09:24:47+03:0025.4.2023|Lausunnot|