//Lausunto asetusluonnoksesta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista

Suomen Taksiliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua Liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista.

Pidämme epäasiallisena esittää merkittäviä korotuksia ammattiliikenteen suoritemaksuihin. Viime vuosina maksuja on korotettu säännönmukaisesti 3–13 prosenttia, ja elämme taloudellisesti taksiliikenteessä erittäin vaikeita aikoja. Esimerkiksi liikenneluvan haltijoiden vuosimaksua ollaan korottamassa 25 prosenttia, kun maksu nousee 80 eurosta 100 euroon. Lisäksi taksiliikennelupaa ollaan korottamassa 115 euroa, jolloin maksu nousee 105 eurosta 220 euroon. Korotus on siis peräti 110 prosenttia!

Pelkästään maksujen määrittelyperusteen muuttaminen ei ole hyväksyttävä peruste korottaa ammattiliikenteen suoritemaksuja. Kun huomioidaan vielä, että alalla on pääosin pienyrityksiä, niin tämän suuruisia korotuksia voidaan pitää taksiliikenteen näkökulmasta täysin perusteettomana. Korotukset ovat epäoikeudenmukaisia sekä vähättelee taksiyritysten ahdinkoa syntyneessä kustannuskriisissä.

Lausuntopalvelun kautta 9.9.2022.

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22571/2022

2022-09-13T12:18:02+03:0012.9.2022|Lausunnot|