//Kuljetusyritysten polttoainetuki myös takseille!

UUTINEN 17.6.2022

Eduskunnan talousvaliokunta esittää, että taksiliikenne otetaan kuljetusyritysten määräaikaisen polttoainetuen piiriin. Tämä on Taksiliitolle ja koko taksialalle merkittävä edunvalvonnallinen työvoitto.

Taksiliitto kritisoi voimakkaasti alkuperäistä hallituksen esitystä, jossa taksiliikenne oli epäoikeudenmukaisesti ja perusteetta rajattu tuen ulkopuolelle. Talousvaliokunta julkaisi eilen 16.6.2022 mietinnön hallituksen esityksestä, jossa valiokunta esittää lakiehdotuksesta poistettavaksi virkkeen, joka rajaa taksiliikenteen tukikelpoisuuden ulkopuolelle.

Talousvaliokunnan mietintö on Taksiliitolle merkittävä edunvalvonnan työvoitto ja kiitämme eduskuntaa ratkaisusta, joka kohtelee kuljetusyrityksiä yhdenvertaisesti viime aikojen poikkeuksellisissa tapahtumissa. Liitto teki aktiivisesti työtä taksien saamiseksi väliaikaisen polttoainetuen piiriin ja esimerkiksi liiton toimitusjohtaja Timo Koskinen oli vielä viime metreillä talousvaliokunnan kuultavana. Taksiliitto haluaa kiittää myös kaikkia asiasta oman lausuntonsa jättäneitä taksiyrittäjiä vaikuttamistyöhön osallistumisesta.

Kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua. Yritykselle voidaan myöntää tukea 5 prosenttia kolmelta kuukauden ajanjaksolta (helmikuu-huhtikuu 2022) yrityksen ostaman polttoaineen ja kuljetuksiin käytetyn sähkön kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Tukea, jonka suuruus on alle 250 euroa, ei makseta. Laki tulee voimaan syksyllä ja tukea tulee hakea viimeistään 30.11.2022 mennessä. Valtiokonttori toimii valtionapuviranomaisena.

Taksiliiton lausunnot

2022-06-17T14:02:12+03:0017.6.2022|Uutiset|