/Kannatusjäsenhakemus
Kannatusjäsenhakemus2021-04-21T12:23:47+03:00

Kannatusjäsenhakemus

Kannatusjäsenhakemus

Kannatusjäsenhakemus

Suomen Taksiliiton kannatusjäseneksi voi päästä sellainen henkilö, tai kannatusyhteisöjäseneksi sellainen yhteisö, jonka liittohallitus hyväksyy jäseneksi ja joka täyttää kannatusjäsenyyden edellytykset:

* Hakija (henkilö tai oikeushenkilö) ei harjoita taksiliikennettä (ei ole luvanhaltija tai luvanhaltijan liikenteestä vastaavaksi nimetty henkilö)

* Jos hakija on liikenneluvan omaavan yhtiön omistaja tai työntekijä, tai luvanhaltijan liikenteestä vastaavan henkilön kanssa samassa taloudessa asuva henkilö tai lähisukulainen, on luvanhaltija Taksiliiton jäsen

Kannatusjäsenyyden katsotaan päättyneen, jos jäsenyyden edellytykset eivät enää täyty.

Vuonna 2023 kannatusyhteisöjäsenen vuosimaksu on 350 € ja kannatushenkilöjäsenen vuosimaksu on 70 €.

Hakijan tiedot

HUOM! Kannatusjäsenen posti / sähköposti lähetetään tällä lomakkeella annettuihin osoitteisiin
(Täytetään jos hakija on yhteisö)

Hakija on liikenneluvan omaavan yhtiön omistaja tai työntekijä tai luvanhaltijan liikenteestä vastaavan henkilön kanssa samassa taloudessa asuva henkilö tai lähisukulainen

Vakuutan tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan muutoksista ** viipymättä

** Tietojen muutoksista tulee ilmoittaa: jasenrekisteri@taksiliitto.fi tai p. 020 7756 800
Mistä sait tietoa kannatusjäsenyydestä?
Suomen Taksiliitto tallentaa ja käsittelee henkilötietojasi jäsenpalveluiden tuottamiseksi.

Tutustu 

Liity jäseneksi

 Tapahtumakalenteri

Tutustu Taksiliittoon

Ajankohtaista 

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA