//Kai Andersson: Pohjoismaista yhteistyötä

Blogi

Pohjoismaista yhteistyötä

Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet myös taksielinkeinon saralla. Pohjoismainen Taksineuvosto (Nordiska Taxirådet) kokoontui tällä kertaa vuotuiseen kokoukseensa elokuussa Islannin Reykjavikissa.

Kokouksessa olivat edustettuina kaikki Pohjoismaat. Suomen Taksiliiton edustajina kokoukseen osallistui allekirjoittanut yhdessä toimitusjohtajamme kera. Pohjoismaisen Taksineuvoston yhteistyö on ollut vuosien saatossa laajaa ja antoisaa; yhdessä on pohdittu, vaihdettu ajatuksia ja näkemyksiä monista toimialaamme koskevista kysymyksistä.

Eri maiden taksialaa koskeva lainsäädäntö ja lakipykälien mahdolliset muutokset ovat usein olleet keskiössä. Niin tälläkin kertaa, joskin käsittelyssä oli muitakin alaa sivuavia asioita. Suomi on ollut kokouksissa useasti enemmän saavana osapuolena, mutta tällä kerralla suurta kiinnostusta herätti lakimuutoksemme ja sen seuraukset.

Kaikissa Pohjoismaissa on jonkinasteista sääntelyn purkua tehty tai tekeillä.

Ruotsilla on jo pian 30 vuoden kokemus toimialan liberalisoinnista, jota kaikissa Pohjoismaissa on vuosien saatossa seurattu mielenkiinnolla – nyt kiinnostusta herätti etenkin Suomen tilanne. Ruotsissa järjestelmää on korjattu jatkuvasti koko 30 vuoden ajan ja muutoksia on nytkin tapahtumassa. Ruotsissa pimeät taksit ja erittäin laajat sekä alati kasvavat erilaiset netin kyydinjakomallit ovat ongelmallisia. Veronkierrosta ruotsalaiset ovat oman selvityksensä tehneet, mutta maan hallitus ei ole asiaan vielä ottanut kantaa.

Tanskassa lakimuutos on jo tehty ja siirtymäkausi meneillään. Hyvällä dialogilla Tanskassa on vältetty pahimmat ongelmat. Siirtymäkaudella lupamäärää lisätään maltillisesti vuosittain 500:lla uudella luvalla, ja myös muita vaatimuksia kuten mm. taksamittari on huomioitu.

Norjassa on päätöksiä tulevasta tehty, ja siellä haja-asutusalueiden osalta tullee valitettavasti käymään kuten Suomessa. Tämä huolimatta siitä, että lainsäädännöllä on mahdollistettu jonkinasteinen asemapaikka/yksinoikeus kaikista syrjäisemmille kolkille.

Myös Islannissa keskustelu on alkanut. Tällä kerralla kokouksen ensimmäisellä osiolla paikalla oli poikkeuksellisesti myös poliitikkoja ja liikennealan virkamiehiä kuulemassa Suomen kokemuksia sääntelyn purkamisesta. Nähtäväksi jää, miten islantilaiset huomioivat kuulemansa, mutta päänpudistuksista ja useista kysymyksistä päätellen into Suomen kaltaiseen ”kaiken mahdollistavaan” malliin ei saanut ainakaan varauksetonta kannatusta.

Vaikka toimialamme lainsäädäntö on pääosin kansallista, on yhteistyö ja kokemusten vaihto, ellei välttämätöntä, niin vähintäänkin hyödyllistä ja tarpeellista. Ensi vuonna ko. kokouksen kiertävä vetovastuu on Ruotsilla.

Jos on pohjoismaisella yhteistyöllä pitkät perinteet, niin yhä tärkeämmäksi nousee myös EU:n rooli, jossa teemme hyvää yhteistyötä Moision Pasin vetämän Brysselin toimiston kanssa yhdessä eräiden muiden suomalaisten liikennejärjestöjen ja Suomen Yrittäjien kanssa. Tätä yhteistyösopimusta on juuri jatkettu. Näin saamme ajantasaista tietoa EU:sta ja koko Euroopasta, joka mahdollistaa ajan hermolla olemisen ja varautumisen mahdollisiin haasteisiin, joita on takuuvarmasti jatkossakin odotettavissa.

Yksin ei ole hyvä olla, joten yhteistyötä vaalien,

Kai Andersson, Taksiliiton hallituksen puheenjohtaja

Tutustu 

Liity jäseneksi

 Tapahtumakalenteri

Tutustu Taksiliittoon

Ajankohtaista 

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA

2019-09-23T13:09:24+03:0023.9.2019|Blogit|