//Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisestamuuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Suomen Taksiliitto ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen esityksestä laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta.

Kannatamme esitystä. Esitys omalta osaltaan lisää kuluttajien ostovoimaa ja toisaalta tukee henkilökuljetusalan yrityksiä, jotka ovat edelleen huonossa taloudellisessa tilanteessa koronapandemian seurauksena. Energian hintojen voimakas nousu, inflaatio ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat omalta osaltaan vaikuttaneet taksialan talouteen kielteisesti.

Julkinen henkilöliikenne on yksi kokonaisuus

Julkinen henkilöliikenne on yksi kokonaisuus, jota tulee kohdella arvonlisäverotuksessa tasapuolisesti, kuten tässä esityksessä nyt on. Tällä varmistetaan eri liikennemuotojen oikeudenmukainen kohtelu. Joukkoliikenteen rahoitus on monilta osiltaan suuntautunut varsin voimakkaasti muille liikennemuodoille kuin takseille. Nyt tältä osin on huolehdittava tasapuolisesta eri liikennemuotojen kohtelusta.

Vähennysoikeuden on säilyttävä

Ensiarvoisen tärkeänä pidämme, että ostojen sisältämän arvonlisäveron vähennysoikeus säilyy. Vähennysoikeuden poistamisella olisi vakavia seurauksia henkilökuljetusyritysten taloudelle, joka heijastuisi sekä työllistämisen mahdollisuuksiin että kykyyn investoida.

Voimassaolo 30.6.2023 asti

Arvonlisäverolain väliaikainen muuttaminen luonnollisesti aiheuttaa toimialalle myös kuluja eri tavoin. Kun sekä linja-autoliikenteen että taksiliikenteen osalta mm. koulukuljetusten merkitys on suuri, niin esitämme lain voimassaolon jatkamista 30.6.2023 asti. Näin saataisiin ainakin koulukuljetukset ja osittain myös muut kuntien kuljetukset koko kevään sopimuskauden ajalta hoidettua yhdellä arvonlisäverolla.

Käytännön ohjeistus

Lakiin liittyvä käytännön ohjeistus on syytä saada kirjattua mahdollisimman pikaisesti, jotta alennuksen voimaan tuloon pystyään valmistautumaan.

Lausunto 3.10.2022, valtiovarainvaliokunta, verojaosto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 194/2022 vp

2022-10-04T15:42:36+03:004.10.2022|Lausunnot|