/Ehdokkaat liittovaltuuston jäseniksi
Ehdokkaat liittovaltuuston jäseniksi2023-04-11T14:39:51+03:00

Ehdokkaat liittovaltuuston jäseniksi

Taksiliitolle valitaan liittokokouksessa liittovaltuusto, joka päättää yhdistyksen sääntömääräisistä asioista liittokokousten välivuosina. Valtuusto valitaan yhdellä vaalilla. Valtuustoon valittavien jäsenten määrä perustuu maakuntien asukaslukuun (31.12.2022) siten kuin liiton säännöissä määrätään, eli 1 – 4 jäsentä kustakin maakunnasta (Helsinki katsotaan omaksi maakunnakseen).

Yksi ehdokas voi olla ehdolla yhden maakunnan alueella. Ehdokkaista valtuustoon valitaan kunkin maakunnan paikkojen lukumäärän mukaisesti eniten ääniä saaneet henkilöt. Tasatilanteessa arpa ratkaisee. Osa ehdokkaista on mahdollisesti ehdolla myös liittohallitukseen. Jos ehdokas tulee valituksi hallitukseen, ei hän voi tulla enää valituksi liittovaltuustoon, jolloin valtuustoehdokkuutta ei valtuustovaalissa enää huomioida. Ehdokastietoihin merkitään tieto siitä, jos henkilö on ehdolla myös liittohallitukseen.

Lisätietoja kokousedustajista ja äänten käyttämisestä sekä muista liittokokoukseen ja siihen valmistautumiseen liittyvistä asioista saat kattavasti jäsensivuilta Taksinetistä. Erityisesti äänioikeutettujen jäsenyhdistysten on syytä tutustua jo ennen vuosikokouksiaan jäsensivuille koottuihin tietoihin, sillä sääntömuutokset ovat tuoneet uutta myös liittokokoukseen liittyen. Jos yhdistys on valtuuttanut vain yhden liittokokousedustajan, voi yhdistys tällöin äänestää vain yhtä ehdokasta yhdessä vaalissa, sillä ääniä ei voi jakaa, vaan edustajan on äänestäessään käytettävä kokonaisuudessaan se äänimäärä, joka tälle käyttöön on valtuutettu.

Liittovaltuuston jäsenten toimikausi alkaa heti liittokokouksen päätyttyä ja kestää seuraavaan liittokokouksen (6/2026) päättymiseen asti. Liittovaltuusto kokoontuu järjestäytymiskokoukseen heti liittokokouksen päätyttyä Oulun Lasaretissa ja valitsee itselleen puheenjohtajan. Valittavalla puheenjohtajalla on puhe- ja esityksenteko-oikeus liittohallituksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

Ehdokasasettelu on päättynyt 6.4.2023.

Ehdokkaat maakunnittain (suluissa ehdokkaiden määrä / valittavien määrä)
Väkilukutilasto 31.12.2022 on julkaistu ja valtuutettujen määrät vahvistettu alla olevan mukaisesti.

Uusimaa (6/4)

Helsinki (3/3)

Varsinais-Suomi (3/2)

Satakunta (2/2)

Kanta-Häme (1/1)

Pirkanmaa (3/3)

Päijät-Häme (2/2)

Kymenlaakso (1/1)

Etelä-Karjala (1/1)

Etelä-Savo (1/1)

Pohjois-Savo (3/2)

Pohjois-Karjala (1/1)

Keski-Suomi (2/2)

Etelä-Pohjanmaa (3/1)

Pohjanmaa (x/1)

Keski-Pohjanmaa (1/1)

Pohjois-Pohjanmaa (2/2)

Kainuu (1/1)

Lappi (3/1)

Ahvenanmaa (2/1)


Tutustu 

Liity jäseneksi

 Tapahtumakalenteri

Tutustu Taksiliittoon

Ajankohtaista 

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA