//Alustat ovat kiistanalainen ilmiö

Blogi

Alustat ovat kiistanalainen ilmiö 

Alustojen piirissä havaitut epäkohdat ja viitteet jopa ihmiskaupasta ovat herättäneet keskustelua viime aikoina. Esimerkiksi Helsingin Sanomat julkaisi keväällä aiheesta laajan artikkelin Pimeitä kuljetuksia (23.4., artikkeli vain tilaajille), jossa käsiteltiin digialustojen kautta toimivaa ruoan välitystä.

Voimassa oleva lainsäädäntö on nähty usein tehokkaan alustatalouden esteenä, jonka vuoksi ratkaisua on etsitty sääntelyä purkamalla tai muuttamalla. Kun uudet alustatoimijat ovat pyrkineet haastamaan perinteisesti toimivat yritykset, ei poliittisen kiistan osapuolista ole ollut epäselvyyttä. Taksialalla alustatalouden esiinmarssissa poliittinen kädenvääntö koski ennen kaikkea lainsäädäntöä eli sitä, missä laajuudessa sääntelyä piti purkaa. Liikennepalvelulakia perusteltiin uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolla. Aiemminkaan edellä mainitut asiat eivät olleet lakien puitteissa rajoitettuja.

Viime vuosina digitalisaatio on ottanut taksialalla tervetulleen harppauksen eteenpäin, mutta varsinaiseen alustatalouden ilmiöön liittyy kuitenkin jatkuvasti kasvavia epäkohtia, jotka on pyritty sivuuttamaan yksittäistapauksina. Alustataloutta on perusteltu ennen kaikkea sillä, että kuluttaja hyötyy lisääntyneestä kilpailusta ja hintatason laskusta. Edullisen hinnan houkuttelemaa kuluttajaa ei voi kuitenkaan moittia. Kuluttajalla ei ole mahdollisuuksia varmistua toiminnan laillisuudesta, vaan se on lainsäätäjien ja viranomaisten tehtävä.

Harmaan talouden salliminen alustojen puitteissa johtaa täysin epätasa-arvoiseen kilpailuasetelmaan markkinoilla. Lisäksi kasvavilla epäkohdilla on laajemmin vaikutusta alan luottamukseen. Epäkohtien ja hyväksikäyttöjen ilmaantuessa on syytä kysyä, ovatko alustat tuottaneet niitä hyötyjä, joita niiden piti alun perin tuottaa lainsäädäntöä purettaessa. Keveän sääntelyn ei pitäisi olla itsetarkoitus alustatalouden toimijoillekaan, jos heillä on tahtotila reiluihin pelisääntöihin.

Digitalisaatio ei saa olla veruke bisnekselle, joka ummistaa silmänsä väärinkäytöksille, vaan lainsäätäjien tulee nyt herätä epäkohtien korjaamiseen.

Jenni Salonen
Laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö

Tutustu 

Liity jäseneksi

 Tapahtumakalenteri

Tutustu Taksiliittoon

Ajankohtaista 

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA

2023-06-30T12:25:55+03:00