Käyttäjätunnus  
Salasana
  Unohtuiko salasana?  

Organisaatio ja hallinto

Taksiliiton organisaatio jakautuu jäsenyhdistyksiin, alueyhdistyksiin ja valtakunnalliseen tasoon. Viimeksi mainittua hoitaa Taksiliiton toimisto Helsingissä toimitusjohtaja Timo Koskisen johdolla.

 

Taksiliitossa ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka kokoontuu joka toinen vuosi. Se ratkaisee toimintaperiaatteet ja käsittelee kentältä tulleet aloitteet. Liittokokouksen osallistujat tulevat jäsenyhdistyksistä.

Liittokokousten välivuosina päätösvaltaa kokoontuu käyttämään liittovaltuusto, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Osallistujat tulevat alueyhdistysten kattamilta alueilta, toisin sanoen entisistä lääneistä, yksi kaupunki- ja yksi maaseutuedustaja kustakin. Toistaiseksi noudatetaan edelleen jakoa 12 alueeseen, ja Helsinki katsotaan omaksi alueekseen.

Liittokokous valitsee Taksiliitolle liittohallituksen, johon kuuluu 12 jäsentä sekä kolme puheenjohtajaa. Liittohallitus tekee käytännön päätökset liittokokousten välillä. Hallitukseen valitaan yksi edustaja jokaiselta alueelta neljäksi vuodeksi kerrallaan, puheenjohtajat valitaan kahdeksi vuodeksi.

Työvaliokunta valmistelee asioita ja päättää vähäisemmistä asioista sekä niistä asioista, joihin hallitus on antanut valtuudet. Työvaliokunta kokoontuu hallitusta pienempänä työyksikkönä noin kerran kuukaudessa. Se muodostuu neljästä hallituksen jäsenestä ja liiton puheenjohtajista.

Jäsenyhdistykset

Taksiliiton organisaatiossa yrittäjää lähinnä on oma jäsenyhdistys. Yhdistys hoitaa erilaisia asioita paikallisella tasolla. Se antaa esimerkiksi lausuntoja, laatii ajovuorolistat ja solmii mm. koululaiskuljetus- ja kutsutaksiliikennesopimuksia.

Alueyhdistykset

Jäsenyhdistykset kuuluvat oman alueensa alueyhdistykseen. Alueiden määräytyminen vastaa aiempaa läänijakoa. Alueyhdistys hoitaa taksiyrittäjien asioita lääniin ja sen sivutoimipisteisiin sekä toimii jäsenyhdistysten yhdyssiteenä lääninhallitukseen ja läänin viranomaisiin päin. Alueyhdistys järjestää yrittäjille koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, antaa neuvoja ja apua jäsenyhdistyksille ja toimii niiden yhdyssiteenä Suomen Taksiliittoon.

Alueyhdistyksissä on toiminnanjohtaja, joka huolehtii asioiden päivittäisestä hoidosta sekä yhteyksistä paikallisyhdistyksiin ja Taksiliittoon. Helsingissä on muusta Suomesta poiketen oma alueyhdistyksensä, koska se katsotaan omaksi alueekseen.

Suomen Taksiliitto | Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki | Puh. 020 7756 800 | E-mail kontakti(at)taksiliitto.fi

Design VCA | Powered by Aava