Käyttäjätunnus  
Salasana
  Unohtuiko salasana?  

Ammattipätevyysvaatimukset

Taksinkuljettajalta vaaditaan tehtävän edellyttämä ammattitaito ja hänen on muutenkin oltava tehtävään sopiva. Ammattitaidon saavuttamiseksi kuljettajan on suoritettava taksinkuljettajan koulutus ja koe sekä asemapaikkaa vastaava paikallistuntemuskoe.

Taksia saa ajaa vain sellainen henkilö, jolla on taksinkuljettajan ajolupa.

Taksinkuljettajan ajoluvan voi saada, jos

 • hakijalla on Suomessa tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa (EUvaltio) tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio) saatu auton kuljettamiseen oikeuttava B-luokan ajo-oikeus, joka on ollut hakijalla vähintään yhden vuoden ajan
 • hakija on saanut harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksen mikäli näiden vaiheiden suorittaminen sisältyy pakollisena kuljettajaopetukseen
 • hakija ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa
 • hakija täyttää säädetyt terveysvaatimukset
 • hakija on suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan koulutuksen ja kokeen
 • hakijalla on suorittanut auton asemapaikkaa vastaavan paikallistuntemuskokeen
 • hakija on muutenkin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi

Taksinkuljettajan ajolupa myönnetään, kun taksinkuljettajan koulutus (vähintään 30 tuntia) ja koe sekä paikallistuntemuskoe ovat suoritettu hyväksytysti ja edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. Taksinkuljettajan ajolupa on voimassa viisi vuotta ja sen voimassaoloa jatketaan viideksi vuodeksi kerrallaan, jos kuljettaja on suorittanut vaadittavan jatkokoulutuksen ja muutenkin täyttää säädetyt ajoluvan saamisen edellytykset.

Sopivuutta harkittaessa tulevat esille seuraavat kysymykset:

 • ajotaidon, liikenneturvallisen käyttäytymisen ja oikean asennoitumisen mittarina on poliisilla oleva ajokortin valvontakortti, johon merkitään liikenteessä saadut sakot, ajokortin mahdolliset peruutukset ja muut ajokorttiin liittyvät tiedot (mm. rikkeiden lukumäärän ja laadun sekä kolarointien perusteella saadaan kuva hakijan ajotaidoista sekä asennoitumisesta liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen)
 • taksinkuljettajan koulutuksen sisällön tuntemus mitataan kirjallisessa taksinkuljettajan kokeessa
 • osoitteiden löytämisen ja oikean ajoreitin valinnan perusteet selvitetään kirjallisessa paikallistuntemuskokeessa
 • luotettavuuden ja rehellisyyden mittarina ovat poliisilla olevat ja rikosrekisteristä saatavat tiedot rikoksista, putkakäynneistä ja muista vastaavista seikoista (tekojen laadusta riippuen lähtökohtana pidetty sitä, että tapahtumista on kulunut vähintään viisi vuotta).

Taksinkuljettajan ajolupaa haetaan 1.1.2016 alkaen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta. Hakemuksen taksinkuljettajan ajoluvan saamiseksi ottaa vastaan Trafin palveluntuottaja (Ajovarma Oy), palveluntuottaja myös neuvoo asiakkaita. Ajoluvan tulee kattaa kuljetettavan auton taksiluvassa mainittu/mainitut asemapaikat. Jos taksinkuljettajan ajolupa siis on myönnetty vaikkapa Ouluun ja eteen tuleekin muutto Turkuun, tulee käydä suorittamassa asemapaikan laajennuksen edellyttämä Turun paikallistuntemuskoe.

Taksiliiton alue- ja paikallisyhdistykset sekä taksien tilausvälitysyhtiöt järjestävät kuljettajakoulutusta eri puolilla Suomea. Koulutuksen järjestäjien yhteystiedot löydät tämän osion alaotsikosta Taksinkuljettajakoulutus.

Suomen Taksiliitto | Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki | Puh. 020 7756 800 | E-mail kontakti(at)taksiliitto.fi

Design VCA | Powered by Aava