Käyttäjätunnus  
Salasana
  Unohtuiko salasana?  

Kuljettajasta yrittäjäksi

 Haluaisitko toimia taksiyrittäjänä?

Suomessa on tällä hetkellä noin 9500 taksiyrittäjää. Uusille yrittäjille on jatkuva tarve. Taksitoiminnan harjoittaminen Suomessa on luvanvaraista liiketoimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella taksiyrittäjällä tulee olla taksilupa.

Tie kohti taksiyrittäjyyttä alkaa taksinkuljettajana toimimisesta. Tarvittava aikaisempi taksialan työkokemus vaihtelee kunnittain. Niissä kunnissa, joissa uusia taksiluvan hakijoita on paljon, vaaditaan hakijoilta myös pidempi alan työkokemus. Työkokemuksen lisäksi yrittäjäksi haluavalta vaaditaan mm. taksiliikenteen yrittäjäkokeen suorittaminen. Seuraavassa kappaleessa kerrotaan tarkemmin taksiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Taksilupa voidaan myöntää hakijalle,

1) joka on oikeustoimikelpoinen

2) joka on hyvämaineinen

Erilaiset rangaistukset vaikuttavat taksiluvan myöntämiseen seuraavasti:

Hakijan/liikenteestä vastaavan henkilön ei katsota täyttävän hyvämaineisuuden vaatimusta, jos hänet on 

  • viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana tuomittu yli kahden vuoden vankeusrangaistukseen,
  • tai viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tuomittu enintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen
  • tai viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana tuomittu sakkorangaistukseen asiakkaaseen kohdistuneesta rikoksesta taikka rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta liikennelupaa edellyttävässä henkilöliikenteessä tai taksiliikennelain mukaan rangaistavasta luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta
  • tai hänet on vähintään kolmesti viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana tuomittu sakkorangaistukseen työ- tai palkkasuhdetta, kirjanpitoa, veroja, velkasuhdetta, liikenteen harjoittamista, ajo- ja lepoaikojen noudattamista tai liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta taikka muiden ammatinharjoittamista koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta

ja teot osoittavat hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan taksiliikennettä.

3) joka on suorittanut taksiliikenteen yrittäjäkurssin ja jolle Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt todistuksen yrittäjäkokeen suorittamisesta hyväksytysti.

Yrittäjäkurssia ei tarvitse käydä, jos hakijalla on vähintään kahden vuoden käytännön kokemus henkilöliikennettä harjoittavan yrityksen johtotehtävissä tai hakija on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettuun tutkintorakenteeseen sisältyvän kaupallisen, hallinnollisen, teknisen, kuljetusalan tai vastaavan alalle soveltuvan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon taikka korkeakoulututkinnon.

Yrittäjäkurssista vapautettujen henkilöiden tulee kuitenkin aina suorittaa yrittäjäkoe hyväksytysti. Oikeuden mennä suoraan kokeeseen myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi.

Yrittäjäkurssin kesto on vähintään 120 tuntia ja se sisältää vähintään seuraavia aihekokonaisuuksia: taksitoimialan yleinen kehitys ja taksitoimialaa koskeva lainsäädäntö, asiakaspalvelu, liikenteessä käytettävä auto ja sen varusteet, liikenteen harjoittaminen ja taloudenpito.

4) jolla on vähintään kuuden kuukauden kokemus taksinkuljettajana

5) jolla on kyky vastata taloudellisista velvoitteista

Hakijan ei koeta olevan kykenevä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan, jos hän on konkurssissa tai hänellä on maksukykyynsä nähden vähäistä suurempia erääntyneitä verovelkoja tai saatavia ulosotossa.

6) jonka taksilupaa ei ole peruutettu viimeksi kuluneen vuoden aikana.

 

Myöntämisen edellytykset määrittelevän Taksiliikennelain tarkemman sisällön löydät valtion säädöstietopankki Finlexistä.

 

Taksiluvan hakeminen

Taksiluvan myöntää se Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), jonka alueella liikenteen asemapaikka on. Lupa myönnetään säädetyt edellytykset täyttävälle hakijalle ELY-keskuksen vahvistamien taksilupien enimmäismäärien puitteissa. Hakulomakkeita ja lisätietoja hakumenettelystä sekä uusia lupia koskevista hakuajoista saat oman alueesi ELY-keskuksesta.

Taksiluvan hakulomake

Suomen Taksiliitto | Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki | Puh. 020 7756 800 | E-mail kontakti(at)taksiliitto.fi

Design VCA | Powered by Aava