Käyttäjätunnus  
Salasana
  Unohtuiko salasana?  

Lakisääteinen jatkokoulutus

Jatkokoulutus on nimensä mukaisesti koulutusta jo ammatissa toimiville kuljettajille. Sen tavoitteena on sekä lisätä liikenteen turvallisuutta että vahvistaa kuljettajan ammatillisia valmiuksia ja työssä jaksamista. Jatkokoulutus on myös oiva tilaisuus tutustua toisiin kuljettajiin ja vaihtaa kuulumisia heidän kanssaan. Kannattaa huomioida, ettei linja-auto ja/tai kuorma-autoluokkien ammattipätevyyden ylläpitämiseksi suoritettua jatkokoulutusta voida hyväksilukea taksinkuljettajien jatkokoulutukseen. Taksinkuljettajan on siis käytävä oman alansa jatkokoulutus, jos haluaa uusia taksinkuljettajan ajolupansa.

Laki taksinkuljettajan ammattipätevyydestä astui voimaan 1.1.2010. Samalla taksinkuljettajan ajolupa muuttui määräaikaiseksi. Lupa myönnetään nyt viideksi vuodeksi kerrallaan (jos hakija on täyttänyt 68 vuotta, lupa myönnetään kahdeksi vuodeksi) ja luvan uusimisen ehtona on laissa määritellyn jatkokoulutuksen suorittaminen. Jos taksinkuljettajan ajolupa (entinen ammattiajolupa) oli myönnetty aikaisemmin kuin 1.1.2010, oli kuljettajan haettava luvalleen jatkoa 31.12.2014 mennessä. Työskentely ilman voimassaolevaa taksinkuljettajan ajolupaa on kielletty.

 

Jäikö taksinkuljettajan ajolupa uusimatta?

Jos ajolupa on myönnetty aikaisemmin kuin 1.1.2010 ja ajoluvan jatkon hakeminen jäi tekemättä ennen vuodenvaihdetta 2014/2015, taksinkuljettajana työskentely on kielletty. Voit kuitenkin saattaa ajolupasi uudelleen voimaan suorittamalla lakisääteisen jatkokoulutuksen. Jatkokoulutuksena hyväksytään tässä tapauksessa opetus, joka on saatu ajoluvan hakemista edeltäneen kahden vuoden aikana.

 

Toimi näin hakiessasi luvallesi jatkoa

Hakijan ikää tarkastellaan luvan viimeisen voimassaolopäivän mukaan. Ajoluvan umpeuduttua ja sen uudelleen voimaan saattaessa, hakijan ikää tarkastellaan luvan hakemispäivänä. 45 vuotta täyttänyt tarvitsee hakemuksen liitteeksi lääkärinlausunnon ajokyvystään sekä lausunnon toimintakyvystä. 68 vuotta täyttäneiden tulee käydä laajennetussa terveydentilatarkastuksessa, jossa ajokykyä tarkastellaan erityisesti ikääntymisen näkökulmasta. Tarkastuksesta saatavat lausunnot tulee liittää hakemukseen.

Esitietolomake, jota täytetään ennen lääkärin tarkastusta löydät täältä: Esitietolomake ajokyvyn arviointia varten

Jos luvan uusiminen tehdään aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen luvan päättymistä, lupa uusitaan tällöin viideksi vuodeksi aiemman luvan päättymispäivästä. Luvan uusimishakemus kannattaa sen vuoksi toimittaa viranomaisille vasta puoli vuotta ennen viisivuotiskauden loppua.

 

Säilytä koulutuksesta saamasi todistus

Koulutuksen voi suorittaa milloin tahansa voimassaolevan luvan voimassaoloaikana. Koulutuksen järjestäjä huolehtii siitä, että koulutuksesta menee viranomaiselle rekisteröinti-ilmoitus. Kuljettajalla on velvollisuus säilyttää saamansa todistus ja toimittaa se viranomaisille uusiessaan ajolupaa.

 

Ajankohtaiset koulutukset

Jatkokoulutusta järjestävät Taksiliiton alue- ja paikallisyhdistykset tai heidän määrittelemänsä koulutustahot eri puolilla Suomea. Tietoa oman alueesi ajankohtaisista jatkokoulutuksista saat Taksiliiton alueyhdistyksistä.

Taksiliiton tiedossa olevat jatkokoulutukset

Suomen Taksiliitto | Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki | Puh. 020 7756 800 | E-mail kontakti(at)taksiliitto.fi

Design VCA | Powered by Aava