Käyttäjätunnus  
Salasana
  Unohtuiko salasana?  

Taksiliiton lausunnot

2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain
muuttamiseksi 28.3.2018

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuslain 4 luvun 7 A §:ssä tarkoitetusta
sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta 12.1.2018

Lausunto Trafin määräysluonnoksesta taksinkuljettajan kokeen vaatimuksiksi 5.1.2018
Liite 1 ja Liite 2

Lausunto Trafin määräysluonnoksesta autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista 5.1.2018

Lausunto Trafin määräysluonnoksesta  taksinkuljettajan kokeen vaatimuksista 5.1.2018

2017

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 18.12.2017

Lausunto valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 17.10.2017

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 16.10.2017

Lausunto katsastusuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvästä arviomuistiosta 15.9.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta 15.9.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi autoverolain muuttamisesta 6.9.2017

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikkumispalveluita koskeviksi olennaisiksi tiedoiksi 11.8.2017

Lausunto vammaislainsäädännön uudistusta koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi 12.7.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajokorttilain muuttamisesta 22.6.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi 1.6.2017

Lausunto sidosryhmäkuulemiseen liikenteen päästövähennyksistä 21.4.2017

Lausunto liikenteen ja viestinnän digitaalisten palveluiden esteettömyyttä koskevasta toimenpideohjelmasta 10.4.2017

Lausunto tieliikennelain kokonaisuudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 10.4.2017

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevasta esiselvityksestä 22.3.2017

Lausunto hallituksen esityksestä yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 20.3.2017

Lausunto valtioneuvoston selonteosta kansalliseksi energia- ja ilmastostrategiaksi vuoteen 2030 2.3.2017

Lausunto autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevasta määräysluonnos 27.1.2017

Luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi 16.1.2017

2016

Postilain muuttamista koskeva hallituksen esitys 5.12.2016

Lausunto vammaispalvelujen vaihtoehtoisista säästöistä, selvitysmiehen raportti 14.10.2016

Luonnos hallituksen esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 23.5.2016

Asiantuntijalausunto koskien tasavertaisia kilpailuedellytyksiä taksi- ja tavaraliikenteessä

Suomen Taksiliitto | Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki | Puh. 020 7756 800 | E-mail kontakti(at)taksiliitto.fi

Design VCA | Powered by Aava