Käyttäjätunnus  
Salasana
  Unohtuiko salasana?  

Laittomat suorahankinnat uhkaavat yleistyä – vaarassa asiakkaiden ja yrittäjien etu

7.12.2017 16:00

Seinäjoen Keskustaksi Oy:n on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen Pohjanmaalla toimivan Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän ja sen jäsenkuntien toiminnasta. On huolestuttavaa, että kunnat kokevat voivansa ohittaa kuljetus- ja välityspalveluiden kilpailutuksen ja olla piittaamatta hankintalainsäädännön velvoitteista. Toiminta johtaa välityspalveluja tuottavien elinkeinonharjoittajien syrjimiseen ja epätasapuoliseen kohteluun, eikä se ole myöskään asiakkaiden etu.

Suomen Taksiliitto tukee Seinäjoen Keskustaksin näkemystä siitä, että kuljetus- ja välityspalvelut olisi pitänyt kilpailuttaa julkisina palveluhankintoina tai käyttöoikeussopimuksina hankintalain mukaisesti ja avoimesti siten, että kaikilla toimijoilla olisi ollut mahdollisuus osallistua kilpailuun. Nyt toteutettu laiton suorahankinta polkee pienten toimijoiden osallistumismahdollisuuksia ja kilpailutuksen myötä syntyviä hyötyjä.

Kuntien hankintojen tulee olla avoimia

Avoimen kilpailutuksen tavoitteena on löytää palveluntarjoaja, joka kykenee laadukkaasti ja sopivalla hinnalla tarjoamaan kunnan tarvitsemaa palvelua. Ei siis ole kunnan ja sen asukkaiden etu toteuttaa hämärää suorahankintaa, jossa kaikilla toimijoilla ei ole mahdollisuutta edes tarjota palveluaan kunnalle.

On todellinen vaara, että kilpailutuksen kiertäminen erilaisten järjestelyjen avulla muuttuu Suomessa käytännöksi ja pienten toimijoiden mahdollisuudet tarjota palvelua muuttuvat olemattomiksi. Suomen Taksiliitto antaakin täyden tukensa Seinäjoen Keskustaksille ja muille alan toimijoille, jotta tällaista käytäntöä ei maahamme synny.

Seinäjoen Keskustaksin valituksella pyritään saamaan selkeyttä sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamiseen liittyvän yksityisen ja julkisen tuotannon ja hankintalainsäädännön soveltamisalan rajoihin. Ei voi olla niin, että julkisen palvelun järjestäjä siirtää kuljetuspalvelut yksityiselle palveluntuottajalle ja tulkitsee, että kuljetus-, yhdistely- ja välityspalveluiden tuottamiseen liittyviin järjestelyihin ja hankintoihin ei tarvitse enää soveltaa hankintalain säännöksiä.

Lisätietoa:

Niko Mäki-Kahma, toimitusjohtaja, Seinäjoen Keskustaksi Oy, p. 040 500 5490, niko.maki-kahma@keskustaksi.fi.

Tuuli Willgren, lakimies, Suomen Taksiliitto ry, P. 041 517 5208 tai tuuli.willgren@taksiliitto.fi

 

Mistä on kyse?

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä ja sen jäsenkunnat Alavuden kaupunki, Kuortaneen kunta, Soinin kunta ja Ähtärin kaupunki ovat 8.8.2017 alkaen velvoittaneet järjestämisvastuullaan olevien lakisääteisten kuljetuspalvelujen kuljetuspalveluasiakkaita tilaamaan kuljetuspalvelunsa Kuusiolinna Terveys Oy:n ja Sitowise-konsulttiyhtiön perustamasta Kuljetuskeskuksesta.

Kuusiolinna Terveys Oy on Pihlajalinna Oy:n ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän ja sen jäsenkuntien 24.3.2015 perustama yhteisyritys. Pihlajalinna Oy ja Sitowise-konsulttiyhtiö ovat sopineet Kuusiolinna Terveys Oy:n alueella aloitettavasta kuljetuskeskuspalveluiden järjestämisestä siten, että Sitowise vastaa kuntien alueilla käyttöönotettavien kuljetusten yhdistely- ja keskuspalvelujen järjestämisestä ja operoinnista. Kuljetuskeskuspalveluita on tarkoitus laajentaa jatkossa myös muille alueille.

 

 

<< Takaisin

Suomen Taksiliitto | Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki | Puh. 020 7756 800 | E-mail kontakti(at)taksiliitto.fi

Design VCA | Powered by Aava